Skip to main content

Građani trebaju aktivno sudjelovati u tranziciji gradova i lokalnih zajednica na obnovljivu energiju. Zato su važan dio projekta „Dobra energija – SEET“ aktivnosti osnaživanja građana za ulaganje u solarnu energiju i njezino korištenje.

Uz obnovljivu, dobra energija podrazumijeva i građansku energiju – energiju koja je u vlasništvu i/ili suvlasništvu te čije dobrobiti uživaju građani. Projekt „Dobra energija – SEET“ doprinosi energetskoj neovisnosti gradova i lokalnih zajednica poticanjem građana na aktivno sudjelovanje u tranziciji na obnovljivu energiju. Korištenje solarne energije kroz vlastitu solarnu elektranu te ulaganje u obnovljive izvore energije putem energetske zajednice neke su od mogućnosti za aktivno sudjelovanje građana na tržištu električne energije.

Unutar hrvatskoga zakonskog okvira, građani mogu biti vlasnici vlastite solarne elektrane u modelu korisnika postrojenja za samoopskrbu koji potiče kućanstvo da iz solarne elektrane zadovolji vlastite potrebe za električnom energijom. Drugi je model krajnji kupac s vlastitom proizvodnjom, a namijenjen je vlasnicima većih solarnih elektrana za tržišnu proizvodnju električne energije. Građani se također mogu povezati u skupinu aktivnih kupaca. Ovaj se naziv upotrebljava za zajedničke potrošače električne energije gdje najmanje dvoje potrošača surađuje i dijeli proizvedenu električnu energiju iz solarne elektrane koja se nalazi na zajedničkom objektu, poput stambene zgrade.

Građani se mogu udružiti u energetske zajednice koje su u hrvatskom zakonskom okviru pravna osoba čija se organizacija temelji na dobrovoljnom i otvorenom sudjelovanju te je pod stvarnom kontrolom članova ili vlasnika udjela, a koji mogu biti fizičke osobe, javna tijela, mala poduzeća i dr. Svrha takvih zajednica mora biti pružanje okolišne, gospodarske ili socijalne koristi svojim članovima, vlasnicima udjela ili lokalnim područjima na kojima djeluje, a ne stvaranje financijske dobiti. Energetske zajednice mogu sudjelovati u gotovo svim aktivnostima povezanima s proizvodnjom i korištenjem električne energije. Građani mogu osnovati i zajednice obnovljivih izvora energije koje se bave širenjem i lokalnim korištenjem svih oblika obnovljivih izvora energije.

Saznajte više o građanskoj energiji.

Projektom „Dobra energija – SEET“ u vaš grad donosimo prilike za informiranje o ulaganju i korištenju solarne energije u vlastitom domu i lokalnoj zajednici.

Zelena energetska zadruga, vodeća hrvatska organizacija za građansku energiju i jedan od partnera projekta „Dobra energija – SEET“ održat će u Cresu, Čakovcu, Ivanić-Gradu, Poreču, Puli, Vodnjanu i Zaprešiću informativna predavanja o procesu realizacije i korištenju solarne elektrane za obiteljsku kuću. To će ujedno biti prilika da saznate više o mogućnostima udruživanja kroz energetske zajednice i zajednice obnovljivih izvora energije za ulaganje u lokalne projekte obnovljivih izvora energije.

U sklopu javnih objekata na koje će biti ugrađene solarne elektrane, u gradovima partnerima projekta „Dobra energija – SEET“ uspostavit će se i Mjesta dobre energije. Ovi punktovi za informiranje omogućit će građanima obilazak i edukaciju o principu rada solarnih elektrana na javnim zgradama, ali i prilikama za ostvarenje takvih projekata udruživanjem sa sugrađanima putem inicijativa građanske energije. Mjesta dobre energije tako će biti prilika za naučiti kako svatko od nas može postati dio energetske tranzicije i razvoja zelene Europe.

Projekt „Dobra energija – SEET“ odgovara i na potrebu za razvojem kapaciteta koji će omogućiti tranziciju na obnovljivu energiju. U sklopu projekta održat ćemo edukacije za instalatere i druge osobe tehničke struke s ciljem nadogradnje vještina za instalaciju solarnih elektrana i razumijevanje administrativnog procesa koji građani moraju proći kako bi realizirali vlastitu solarnu elektranu. To će uključivati i promicanje zanimanja instalatera fotonaponskih sustava učenicima tehničkih strukovnih škola u gradovima partnerima projekta.