Skip to main content

Pokrenuta je izrada procjena solarnih potencijala za skoro sve zgrade u vlasništvu Istarske županije – Regione Istriana  s ciljem postavljanja solarnih elektrana. 

Istarska županija – Regione Istriana u svojim strateškim dokumentima pridaje veliku važnost energetskoj održivosti i energetskoj učinkovitosti. Pokrenuta je izrada procjena solarnih potencijala za skoro sve zgrade u vlasništvu Istarske županije – Regione Istriana s ciljem postavljanja solarnih elektrana kako bi se smanjila ovisnost o sve skupljoj energiji. Planira se sustavno graditi solarne elektrane po principu da je najveći potrošač prvi, a sam model financiranja uvjetovat će namjena zgrade.

Istarska županija – Regione Istriana u projektu Dobra energija – SEET

Tijekom projekta „Dobra energija – SEET“ Istarska županija – Regione Istriana planira postaviti četiri solarne elektrane na školama, tri u Puli i jednu u Vodnjanu. Snaga elektrana bit će od 30 kW na najmanjoj do 64 kW na najvećoj elektrani, ovisno o potrebama samih zgrada na koje se ugrađuju.

Solarna elektrana OŠ Vodnjan

• Snaga: 55,06 kWp
• Smanjenje CO2: 12,125 t/god.

Solarna elektrana Industrijsko-obrtnička škola Pula

• Snaga: 55,06 kWp
• Smanjenje CO2: 12,125 t/god.

Solarna elektrana Sportska dvorana ŠTUT

• Snaga: 29,58 kWp
• Smanjenje CO2: 4,739 t/god.

Solarna elektrana TSŠ Dante Alighieri

• Snaga: 63,7 kWp
• Smanjenje CO2: 13,764 t/god.

Voditelj projekta za Istarsku županiju – Regione Istriana: