Skip to main content
Pokrenut otvoreni postupak javne nabave izvođenja radova u sklopu projekta Dobra energija SEET u Istarskoj županiji

Istarska županija koja je ujedno i nositelj projekta “Dobra energija – SEET” pokrenula je otvoreni postupak javne nabave izvođenja radova “Nabava i postavljanje četiri (4) solarne elektrane u sklopu projekta „Dobra energija – solarna energija za energetsku tranziciju (Dobra energija SEET)“.

Ovim pilot projektima planira se:

  • Ugradnja fotonaponske elektrane instalirane snage 55,06 kWp na Osnovnu školu Vodnjan s procijenjenom vrijednošću nabave od 53.356,67 eura,
  • Ugradnja fotonaponske elektrane instalirane snage 54,6 kWp na Industrijsko obrtničku školu Pula s procijenjenom vrijednošću nabave od 58.732,08 eura,
  • Ugradnja fotonaponske elektrane instalirane snage 29,58 kWp na Školu za turizam i ugostiteljstvo – sportska dvorana s procijenjenom vrijednošću nabave od 32.786,89 eura,
  • Ugradnja fotonaponske elektrane instalirane snage 63,70 kWp na Talijansku srednju školu Dante Alighieri – sportska dvorana s procijenjenom vrijednošću od 60.844,71 eura.

Ukupna procijenjena vrijednost nabave je 205.720,35 eura (bez PDV-a), a krajnji rok za dostavu ponuda je 28. travnja 2023. godine u 11:00.

Dokumentacija o nabavi s pripadajućim prilozima nalazi se na Elektroničkom oglasniku javne nabave s datumom objave 11. travnja 2023. godine.

Gradovi Dobre energije okupili su se u projektu s Istarskom županijom na čelu sa zajedničkim ciljem da koordiniranim djelovanjem na svojem teritoriju povećaju proizvodnju energije iz obnovljivih izvora.

Instalacijom 22 FNE na krovovima javnih zgrada Dobra energija SEET povećava stupanj iskorištenosti energije sunca, doprinosi Ishodu 2 poziva povećanjem proizvodnje iz energije sunca za 1.163,696 MWh godišnje te smanjenjem emisija CO2 za 233,479 tona godišnje. Do 2030. godine predviđeno je priključenje oko 768 MW u FN projektima, gdje se oko 350 MW odnosi na integrirane FN projekte. Realizacijom ulaganja u FNE Dobra energija SEET će provedbom 22 pilot projekta taj cilj učiniti bližim za 0,993 MW.

Dobra energija SEET naglasak stavlja na energetsku neovisnost i teži potaknuti ciljne skupine na aktivnu ulogu u energetskoj tranziciji koju će postići ulaganjem u solarne elektrane.

Leave a Reply