Skip to main content

Unatoč bogatom potencijalu solarne energije u našoj zemlji, u ukupnom energetskom miksu Hrvatske tek je oko 0,5 % električne energije iz Sunca. Projektom „Dobra energija – Solarna energija za energetsku tranziciju (SEET)“ cilj nam je povećati proizvodnju energije iz obnovljivih izvora u Hrvatskoj te smo usredotočeni upravo na solarnu energiju.

Projekt je posebno usmjeren na iskorištavanje potencijala solarne energije na području Hrvatske u cilju energetske neovisnosti i održivog razvoja hrvatskih gradova i lokalnih zajednica.

DOBRA ENERGIJA – Solarna energija za energetsku tranziciju (SEET)

Ukupna vrijednost:
1,4 milijuna EUR
Sufinanciranje:
1,1 milijun EUR bespovratnih sredstava
Trajanje:
svibanj 2022. – travanj 2024.

Na javnim objektima u 7 gradova 22 solarne elektrane ukupne snage 1 MW proizvodit će više od 1,2 milijuna MWh energije iz Sunca i doprinositi smanjenju gotovo 250 000 tona CO2 godišnje.

Povećat će se ekonomičnost i pojednostaviti proces ulaganja u sunčane elektrane na javnim objektima diljem Hrvatske u budućnosti uz pomoć preporuka za optimizaciju ulaganja koje će proizaći iz iskustva realizacije elektrana predviđenih projektom.

Građani će biti osnaženi aktivnije sudjelovati u tranziciji na obnovljivu energiju putem informativnih aktivnosti o solarnoj energiji za kućanstva u gradovima partnerima projekta.

Povećat će se spremnost za razvoj tržišta solarne energije prilikama za edukaciju postojećih instalatera i djelatnika tehničke struke te osnaživanjem mladih za stjecanje kvalifikacija u području obnovljivih izvora energije, a posebno za instalaciju solarnih elektrana.

Suradnjom s bilateralnim partnerima otvorit će se prostor za prijenos znanja o razvoju tržišta solarne energije.

Povećanje proizvodnje energije iz obnovljivih izvora čini vrijednu investiciju u poboljšanje kvalitete života i održivi razvoj hrvatskih gradova i lokalnih zajednica. Ono će ih ujedno učiniti energetski neovisnijima, a time i otpornijima na društvene i okolišne promjene i krize.

„Dobra energija – SEET“ doprinosi ostvarenju ciljeva Strategije niskougljičnog razvoja Republike Hrvatske do 2030. s pogledom na 2050., Integriranog nacionalnog energetskog i klimatskog plana za Republiku Hrvatsku i plana Europske unije za zelenu tranziciju “Spremni za 55%”.

Projekt „Dobra energija – SEET“ rezultat je prethodne suradnje, dugogodišnjeg promišljanja i aktivnog djelovanja partnera koje okuplja u području tranzicije na obnovljive izvore energije, povećanja energetske učinkovitosti te ublažavanja i prilagodbe na klimatske promjene.