Skip to main content

Grad Pula-Pola već je niz godina usmjeren na održivi razvoj i zelena rješenja te ulaže znatne napore i planiranja u solarna rješenja. Grad ujedno provodi edukativne i informativne kampanje o obnovljivim izvorima energije i energetskoj učinkovitosti.

U 2018. godini izrađena je analiza potencijalnog kapaciteta za korištenje obnovljivih izvora energije, odnosno za primjenu solarnih elektrana na krovovima javnih zgrada u Puli. Cilj ovog istraživanja bio je definirati koje javne zgrade imaju potencijal za ekonomski opravdanu ugradnju solarnih elektrana na krovnoj površini. Analizirani su ekonomski i tehnološki aspekti za ugradnju solarnih tehnologija na sedamnaest objekata.

Tijekom 2021. i 2022. ujedno je provedena kampanja Sunčana utičnica kojom je ispitan interes građana za ugradnju solarnih elektrana na obiteljske kuće te su građani i poduzetnici informirani o prednostima i procesu ugradnje solarnih elektrana.

Akcijskim planom energetske učinkovitosti Grada Pule-Pole 2022. – 2024. ujedno je predviđeno sljedeće:

  • Ugradnja solarne elektrane na krov Doma sportova „Mate Parlov“ (436,8 kWp)
  • Ugradnja solarnih elektrana na krovove zgrada u kojima svoje djelatnosti obavlja Pula Herculanea d.o.o.
    • Radiona Koceić (75 kWp)
    • Zgrada Uprave u kojoj su smješteni uredski prostori Pula Herculanee d.o.o. (125 kWp)
  • Izrada dokumentacije za povećanje energetske učinkovitosti i solarizaciju javnih zgrada u vlasništvu Grada Pule-Pole
    • Izradit će se analiza mogućih mjera energetske učinkovitosti za građevinu bivše vojarne Rojc radi optimizacije investicije, a u planskom razdoblju izradit će se i projektna dokumentacija za postavljanje fotonaponskih panela.
  • Sufinanciranje projektne dokumentacije i instalacije fotonaponskih sustava na obiteljskim kućama.

Grad Pula-Pola u projektu „Dobra energija – SEET“

Grad Pula-Pola osigurat će dvije solarne elektrane putem projekta „Dobra energija – SEET“, za Osnovnu školu Veli Vrh i Osnovnu školu Vidikovac.

Solarna elektrana Osnovna škola Veli Vrh

• Snaga: 50 kWp
• Smanjenje CO2: 59,012 kg/god.

Solarna elektrana Osnovna škola Vidikovac

• Snaga: 30 kWp
• Smanjenje CO2: 40,046 kg/god.

Voditeljica projekta za Grad Pula-Pola:

Antonija Babić
antonija.babic@pula.hr