Skip to main content

U proteklih 9 godina na području Grada Poreča-Parenzo implementirano je više od 40 projekata u području održivog razvoja.

Grad Poreč-Parenzo odavno je prepoznao održivi razvoj kao imperativ 21. stoljeća. Slijedeći svoju viziju energetski osviještenoga europskog grada još je 2012. godine, postavši potpisnikom Sporazuma Gradonačelnika (engl. Covenant of Mayors), započeo predanu borbu protiv klimatskih promjena. Grad je 2013. izradio Akcijski plan energetski održivog razvoja (SEAP) za razdoblje od 2013. do 2020. godine, obvezavši se smanjiti emisije CO2 na svojem području za 20 %. Već 2016. postaje potpisnikom i Novog integriranog Sporazuma Gradonačelnika za klimu i energiju (engl. New integrated Covenant of Mayors for Climate and Energy), obvezujući se na provedbu mjera i aktivnosti kojima će se u razdoblju do 2030. godine smanjiti emisija CO2 za 40 %, kao i na provedbu mjera prilagodbe i povećanja otpornosti na klimatske promjene, istodobno izradivši i Akcijski plan energetski i klimatski održivog razvoja (SECAP) i Strategiju prilagodbe klimatskim promjenama za razdoblje od 2020. do 2030. godine.

O dugogodišnjoj posvećenosti Grada Poreča-Parenzo tranziciji na obnovljivu energiju svjedoči projekt Sunčane elektrane Grada Poreča u sklopu kojeg su na ukupno 8 objekata javne namjene (škole, vrtići, sportske dvorane i sl.) 2015. godine postavljena solarna postrojenja za proizvodnju električne energije te solarna postrojenja za proizvodnju toplinske energije ukupne nazivne snage 100 kW. Do danas porečke solarne elektrane bilježe 1 070 000 kWh proizvedene „zelene“ električne energije.

Dvije godine zaredom, 2017. i 2018., u sklopu konferencije Pametni gradovi u Republici Hrvatskoj Grad Poreč-Parenzo dobio je nagrade „Pametni Grad“ u kategoriji pametnije energetike i okoliša, a Greenpeace ga u svojem djelovanju spominje kao najproaktivniji grad na Jadranskoj obali.

Grad Poreč-Parenzo u projektu „Dobra energija – SEET“

Dom za starije i nemoćne osobe Poreč javna je ustanova koja je centar sustavne skrbi Grada Poreča kao lokalne zajednice za građane starije životne dobi, s ciljem podizanja njihove kvalitete života, pružanjem zdravstvene, socijalne i psihološke pomoći i podrške starijim sugrađanima. Provedba aktivnosti projekta „Dobra energija – SEET“ uključuje postavljanje solarne elektrane nazivne snage 55 kW na krov ovog objekta.

Uz 8 postojećih elektrana postavljenih na objekte javne namjene još 2015. godine, ovo će biti deveta solarna elektrana, čime će ukupno instalirani kapacitet solarnih elektrana na području Grada Poreča-Parenzo doseći brojku od 155 kW.

Solarna elektrana Dom Poreč

• Snaga: 55 kWp
• Smanjenje CO2: 9,828 t/god.

Voditeljica projekta za Grad Poreč-Parenzo:

Gordana Lalić
gordana.lalic@porec.hr