Skip to main content

Jedan od partnera projekta „Dobra energija – solarna energija za energetsku tranziciju“, Grad Cres objavio je Javni poziv za dodjelu poticaja za nabavu i ugradnju solarne elektrane. Pravo napoticaje mogu ostvariti punoljetne fizičke osobe ako zadovoljavaju sljedeće uvjete:

  • državljani Republike Hrvatske s prebivalištem na području Grada Cresa, prijavljeno najkasnije 1. travnja 2023.,
  • vlasnici su ili suvlasnici, uz suglasnost svih suvlasnika zgrade na kojoj je solarna elektrana sagrađena,
  • vlasnici su obračunskog mjernog mjesta na koji se spaja solarna elektrana,
  • nemaju dospjelih nepodmirenih i/ili nereguliranih obveza prema Gradu,
  • minimalna priključna snaga solarne elektrane iznosi 3,5 kW,
  • račun za postavljanje elektrane izdan je nakon 1.1.2023. godine,
  • solarna elektrana je dobila potvrdu za trajni pogon

Iznos poticaja je najviše 40% ukupne investicije, ali ne više od 700,00 eura.

Sredstva će se dodijeljivati do 15. studenog 2023. ili do iskorištenja sredstava.

Više informacija o načinu prijave i potrebnoj dokumentaciji možete pročitati na službenoj web stranici Grada Cresa.

Leave a Reply