Skip to main content

Grad Čakovec posvetio se širenju svijesti o potrebi za energetskom neovisnosti i informiranju građana o potencijalnim izvorima sufinanciranja instalacije solarnih elektrana.

Grad Čakovec daje svoj doprinos energetskoj tranziciji na više polja. Uz energetske obnove javnih zgrada i gradske uprave, organizator je javnih tribina i predavanja za građane na temu obnovljivih izvora energije, osobito solarne energije. Grad Čakovec posvetio se širenju svijesti o potrebi za energetskom neovisnosti i informiranju građana o potencijalnim izvorima sufinanciranja instalacije solarnih elektrana. Tako će Grad Čakovec poticati daljnja ulaganja u solarnu energiju instaliranjem više solarnih elektrana na objektima javne namjene.

Grad Čakovec u projektu „Dobra energija – SEET“

U okviru projekta „Dobra energija – Solarna energija za energetsku tranziciju” Grad Čakovec ugradit će solarnu elektranu kapaciteta 220 kW na javni objekt Gradskih bazena „Marija Ružić“.

Solarna elektrana Bazeni – Gradski bazeni Marija Ružić

• Snaga: 220 kW
• Smanjenje CO2: 42,48 t/god.

Voditeljica projekta za Grad Čakovec:

Aleksandra Ličanin
aleksandra.licanin@cakovec.hr