Skip to main content

Grad Čakovec objavio je Javni poziv za sufinanciranje izgradnje sunčane elektrane za proizvodnju električne energije za vlastite potrebe u obiteljskim kućama za troškove koji su nastali tijekom 2023. godine što se dokazuje datumom izdavanja računa. Predmet subvencioniranja mogu biti samo postojeće građevine. 

Postojeća građevina je:

  1. zakonita, izgrađena temeljem građevinske dozvole ili drugog odgovarajućeg akta sukladno Zakonu o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19) i svaka druga koja je navedenim ili posebnim zakonom s njom izjednačena (ukoliko se radi o upravnom aktu, isti mora biti izvršan, tj. mora imati klauzulu izvršnosti ili pravomoćnosti),
  2. koja nije dograđivana ili mijenjana u odnosu na akt koji dokazuje njenu zakonitost,
  3. ima građevinsku bruto površinu manju ili jednaku 400 m² (podatak se provjerava iz osnovnih podataka o prijavi i energetskog certifikata),
  4. u kojoj je više od 75% bruto podne površine namijenjeno za stanovanje i
  5. ima najviše dvije stambene jedinice (podatak se provjerava iz osnovnih podataka o prijavi i energetskog certifikata).

Pravo na subvencioniranje ostvaruju fizičke osobe koje najmanje 30 dana prije objave ovog Javnog poziva imaju prijavljeno prebivalište na području Grada Čakovca na adresi objekta na kojem se projekt realizira i koje ulažu vlastita sredstva u mjere za koje se raspisuje Javni poziv te nisu pravo na sufinanciranje ostvarili po nekoj drugoj osnovi. Prebivalište se dokazuje obostranom preslikom osobne iskaznice podnositelja zahtjeva ili Uvjerenjem o prebivalištu podnositelja zahtjeva. 

Prihvatljivi troškovi ovog poziva su nabava i ugradnja novog sustava s fotonaponskim pretvaračima (modulima) za proizvodnju električne energije za potrebe kućanstva (za vlastitu potrošnju) instalirane snage do 10 kW. 

Ukupni troškovi opreme i ugradnje fotonaponske elektrane za potrebe kućanstva instalirane snage do 10 kW biti će sufinancirani nepovratnim novčanim sredstvima u iznosu do 50% ukupnih prihvatljivih troškova, odnosno do maksimalnog iznosa od 2.000,00 eura po kućanstvu.

Opravdani su troškovi nabave i ugradnje jedne nove fotonaponske elektrane, nastali tijekom 2023. godine, sukladno glavnom projektu, što se dokazuje datumima izdavanja računa:

– fotonaponski paneli (moduli) i njihovi nosači,

– pretvarači (inverteri),

– akumulatori električne energije,

– oprema fotonaponskog kruga (regulatori punjenja, priključni ormarići, zaštitne sklopke, kabeli, pribor za postavljanje, oprema za prikupljanje i prikazivanje podataka, i dr.).

Za ostvarivanje sufinanciranja potrebno je izraditi Energetski certifikat.

Za obiteljske kuće koje već imaju važeći energetski certifikat ne stariji od 01.01.2015. godine nije potrebno izrađivati novi energetski certifikat, ukoliko na obiteljskoj kući nisu primjenjivane mjere energetske obnove u razdoblju nakon izdavanja energetskog certifikata. Troškove provedbe energetskih pregleda te izrade izvješća i energetskih certifikata kao i glavnog projekta snosi prijavitelj.

Javni poziv otvoren je za podnošenje prijava do iskorištenja sredstava, a najkasnije do 27. prosinca 2023. godine.

Više informacija o uvjetima Javnog poziva, načinu prijave i postupku obrade možete pronaći na službenoj web stranici Grada Čakovca.

Leave a Reply