Skip to main content
Category

Uncategorized @hr

Čakovec: Solarna elektrana Bazeni stavljena u puni pogon

By Novosti, Uncategorized @hr No Comments

Nakon eksperimentalnog perioda rada, solarna elektrana na Gradskim bazenima „Marija Ružić“ u Čakovcu stavljena je u puni pogon. Hrvatska elektroprivreda – Elektra Čakovec izdala je Gradu Čakovcu Potvrdu za trajni pogon sunčane elektrane čime je počeo proces razmjene energije s distribucijskom mrežom. Priključna snaga solarne elektrane Bazeni je 225,00kW u smjeru predaje u mrežu, a priključna snaga u smjeru preuzimanja iz mreže je 370,00 kW.

Grad Čakovec je solarnu elektranu na Bazenima instalirao u okviru projekta „Dobra energija – Solarna energija za energetsku tranziciju“ koji okuplja 11 partnera iz Hrvatske i Norveške. Ovim pilot projektom ukupne vrijednosti 265.155,61 EUR, Bazenima je osigurana samostalna proizvodnja električne energije za podmirenje vlastitih potreba, a višak će se predavati u mrežu Hrvatske elektroprivrede.

– Provedbom projekta „Dobra energija“ posvetili smo se širenju svijesti o potrebi stjecanja energetske neovisnosti i informiranja građana o potencijalnim izvorima sufinanciranja instalacije solarnih elektrana. U tom smislu, Grad je objavio poziv kojim dodjeljuje bespovratna sredstva za izgradnju solarnih elektrana na obiteljskim kućama (otvoren od 23.11. do 27.12.2023.) i interes građana je velik – ističe gradonačelnica Čakovca Ljerka Cividini.

Projekt „Dobra energija – solarna energija za energetsku tranziciju“ je financiran od Islanda, Lihtenštajna i Norveške kroz Financijski mehanizam Europskog gospodarskog prostora (EGP) 2014.–2021. uz nacionalno sufinanciranje Republike Hrvatske u iznosu od 1.1 milijun EUR bespovratnih sredstava u okviru Programa „Energija i klimatske promjene”. Partneri iz vlastitih sredstava osiguravaju 7,5% vrijednosti projekta. Projekt okuplja konzorcij od 11 partnera koje predvodi Istarska županija. Cilj projekta je povećati proizvodnju energije iz obnovljivih izvora u Hrvatskoj, a Čakovec je u tom smislu već pokrenuo pripremu projekata solarnih elektrana na objektima dječjih vrtića i škola.

Čakovec nudi poticaje za solarne elektrane

By Novosti, Uncategorized @hr No Comments

Grad Čakovec objavio je Javni poziv za sufinanciranje izgradnje sunčane elektrane za proizvodnju električne energije za vlastite potrebe u obiteljskim kućama za troškove koji su nastali tijekom 2023. godine što se dokazuje datumom izdavanja računa. Predmet subvencioniranja mogu biti samo postojeće građevine. 

Postojeća građevina je:

  1. zakonita, izgrađena temeljem građevinske dozvole ili drugog odgovarajućeg akta sukladno Zakonu o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19) i svaka druga koja je navedenim ili posebnim zakonom s njom izjednačena (ukoliko se radi o upravnom aktu, isti mora biti izvršan, tj. mora imati klauzulu izvršnosti ili pravomoćnosti),
  2. koja nije dograđivana ili mijenjana u odnosu na akt koji dokazuje njenu zakonitost,
  3. ima građevinsku bruto površinu manju ili jednaku 400 m² (podatak se provjerava iz osnovnih podataka o prijavi i energetskog certifikata),
  4. u kojoj je više od 75% bruto podne površine namijenjeno za stanovanje i
  5. ima najviše dvije stambene jedinice (podatak se provjerava iz osnovnih podataka o prijavi i energetskog certifikata).

Pravo na subvencioniranje ostvaruju fizičke osobe koje najmanje 30 dana prije objave ovog Javnog poziva imaju prijavljeno prebivalište na području Grada Čakovca na adresi objekta na kojem se projekt realizira i koje ulažu vlastita sredstva u mjere za koje se raspisuje Javni poziv te nisu pravo na sufinanciranje ostvarili po nekoj drugoj osnovi. Prebivalište se dokazuje obostranom preslikom osobne iskaznice podnositelja zahtjeva ili Uvjerenjem o prebivalištu podnositelja zahtjeva. 

Prihvatljivi troškovi ovog poziva su nabava i ugradnja novog sustava s fotonaponskim pretvaračima (modulima) za proizvodnju električne energije za potrebe kućanstva (za vlastitu potrošnju) instalirane snage do 10 kW. 

Ukupni troškovi opreme i ugradnje fotonaponske elektrane za potrebe kućanstva instalirane snage do 10 kW biti će sufinancirani nepovratnim novčanim sredstvima u iznosu do 50% ukupnih prihvatljivih troškova, odnosno do maksimalnog iznosa od 2.000,00 eura po kućanstvu.

Opravdani su troškovi nabave i ugradnje jedne nove fotonaponske elektrane, nastali tijekom 2023. godine, sukladno glavnom projektu, što se dokazuje datumima izdavanja računa:

– fotonaponski paneli (moduli) i njihovi nosači,

– pretvarači (inverteri),

– akumulatori električne energije,

– oprema fotonaponskog kruga (regulatori punjenja, priključni ormarići, zaštitne sklopke, kabeli, pribor za postavljanje, oprema za prikupljanje i prikazivanje podataka, i dr.).

Za ostvarivanje sufinanciranja potrebno je izraditi Energetski certifikat.

Za obiteljske kuće koje već imaju važeći energetski certifikat ne stariji od 01.01.2015. godine nije potrebno izrađivati novi energetski certifikat, ukoliko na obiteljskoj kući nisu primjenjivane mjere energetske obnove u razdoblju nakon izdavanja energetskog certifikata. Troškove provedbe energetskih pregleda te izrade izvješća i energetskih certifikata kao i glavnog projekta snosi prijavitelj.

Javni poziv otvoren je za podnošenje prijava do iskorištenja sredstava, a najkasnije do 27. prosinca 2023. godine.

Više informacija o uvjetima Javnog poziva, načinu prijave i postupku obrade možete pronaći na službenoj web stranici Grada Čakovca.

Velik interes za solare u Poreču

By Novosti, Uncategorized @hr No Comments

Brojni zainteresirani građani napunili su 15. studenog kongresnu dvoranu Obrtničkog doma Poreč – Parenzo, a povod je bilo predavanje ”Kako do vlastite solarne elektrane?’‘, koje su održali jedni od partnera projekta, Zelena energetska zadruga u suradnji s Gradom Porečom – Parenzo, u sklopu projekta “Dobra energija – Solarna energija za energetsku tranziciju”.Tom prilikom okupljenim građanima predstavljene su mogućnosti realizacije solarne elektrane te troškovi ugradnje, administrativni i tehnički koraci do solarne elektrane na krovu, način obračuna struje iz solarne elektrane, mogućnosti za realizaciju solarne elektrane na višestambenim zgradama, te izmjene zakonskog okvira vezanog za solarne elektrane koje su nastupile u 2023. godini.

Projekt „Dobra energija – Solarna energija za energetsku tranziciju“ financiraju Island, Lihtenštajn i Norveška putem Financijskog mehanizma Europskog gospodarskog prostora (EGP) 2014.–2021. uz nacionalno sufinanciranje Republike Hrvatske u iznosu od 1,1 milijun EUR bespovratnih sredstava u okviru Programa „Energija i klimatske promjene”.

Započelo postavljanje solarne elektrane na Industrijsko-obrtničkoj školi Pula

By Novosti, Uncategorized @hr No Comments

Ugradnje solarnih elektrana su započele i na objektima u nadležnosti Istarske županije!

U sklopu projekta „Dobra energija – solarna energija za zelenu tranziciju“, čiji je Istarska županija nositelj, postavljaju se tri solarne elektrane u Puli, točnije na Industrijsko-obrtničkoj školi, dvorani Škole za turizam, ugostiteljstvo i trgovinu i Talijanskoj srednjoj školi „Dante Alighieri“, te jedna na Osnovnoj školi u Vodnjanu. Ukupna vrijednost elektrana iznosi preko 178 tisuća eura.

Današnjem obilasku radova na postavljanju solarne elektrane na Industrijsko-obrtničkoj školi Pula prisustvovali su istarski župan Boris Miletić, ravnatelj Škole Dragan Radovanović, ravnatelj Istarske regionalne energetske agencije – IRENA d.o.o. Dalibor Jovanović i predstavnik izvođača radova Solaris Pons d.o.o. Marino Franinović.

Župan Miletić je projekt ocijenio kao hvalevrijednim jer se odnosi na dobru energiju i zelenu tranziciju te prati Europske zelene direktive.

„Svjedočimo negativnim posljedicama klimatskih promjena i držim da je ovo jedan lijep korak naprijed. Istarska županija, kao osnivač Industrijsko-obrtničke škole, pokrenula je postavljanje solarnih panela na krov škole kako bismo iskoristili blagodati koje imamo, dakle sunčevu energiju, u cilju proizvodnje električne energije. Opredijelili smo se za napuštanje fosilnih goriva kao izvora za proizvodnju energije i prema tome možemo koristiti ono što imamo, a to je prije svega sunce i, u budućnosti, vjetar kako bismo smanjili ispuštanje CO2 u atmosferu, rekao je župan dodajući da će sličnih projekata biti sve više.

Nositelj projekt „Dobra energija“ je Istarska županija, a partneri projekta su: Grad Poreč, Grad Pula, Grad Zaprešić, Grad Cres, Grad Čakovec, Grad Ivanić-Grad, Istarska regionalna energetska agencija (IRENA), Zelena energetska zadruga (ZEZ), Greenstaat Energy AS, Stiftelsen Seed Forum Norway

Projekt „Dobra energija – Solarna energija za energetsku tranziciju“ financiraju Island, Lihtenštajn i Norveška putem Financijskog mehanizma Europskog gospodarskog prostora (EGP) 2014.-2021., uz nacionalno sufinanciranje RH u iznosu od 1,1 milijun EUR bespovratnih sredstava u okviru Programa „Energija i klimatske promjene”.

Projekt Dobra energija – SEET predstavljen na konferenciji o solarnoj energiji u Medulinu

By Novosti, Uncategorized @hr No Comments

Na nedavno održanoj konferenciji u organizaciji Općine Medulin na temu povećanja kapaciteta za proizvodnju solarne energije, IRENA – Istarska Regionalna Energetska Agencija je tijekom panel rasprave predstavila aktivnosti vezane za ugradnju fotonaponskih sustava koje se provode na području Istarske županije. 

Ukratko je predstavljen projekt Dobra energija SEET, koji je IRENA još 2021. godine pripremila i prijavila za Istarsku županiju. 

Projekt se financira se bespovratnim sredstvima iz Financijskog mehanizma Europskog gospodarskog prostora (EGP) 2014.-2021., programa “Energija i klimatske promjene”, a njegova finalizacija očekuje se u travnju 2024. godine.

U tijeku je instalacija 4 integrirane fotonaponske elektrane ukupne snage nešto veće od 200 kW, na objektima Osnovne škole Vodnjan, Talijanske srednje škole Dante Alighieri Pula, Industrijsko obrtničke škole Pula te školske dvorane Škole za turizam, ugostiteljstvo i trgovinu Pula.

Pod vodstvom Istarske županije u projekt su dodatno uključeni gradovi Pula i Poreč, a partnerstvo se izvan Istre širi na Cres, Čakovec, Zaprešić i Ivanić-Grad, Zelenu energetsku zadrugu i dva partnera iz Norveške.

Projekt je to ukupne vrijednosti 1,4 milijuna EUR kojim se osigurava realizacija ulaganja u 22 integrirane solarne elektrane ukupne snage nešto veće od 1 MW, od čega se na području Istarske županije ulaže za potrebe 7 objekata javne namjene, snage nešto veće od 560 kW.Na konferenciji je istaknuto kako je Istarska županija prepoznala važnost ovakvih ulaganja ne samo za javni sektor, već i za građanstvo, te je tijekom prošle i ove godine pokrenula natječaj za sufinanciranje izrade glavnih projekata fotonaponskih sustava usmjeren prema fizičkim osobama, na temelju kojih su odabrani prijavitelji mogli osigurati i do 50% sufinanciranja za izradu tehničke dokumentacije.

Potrebu i interes na svom području prepoznao je i značajan broj gradova i općina na području Županije te su tijekom 2023. gradovi Labin, Pula, Umag te općine Kršan, Medulin i Vrsar također za potrebe svog stanovništva raspisali javne pozive za sufinanciranje glavnih elektrotehničkih projekata fotonaponskih elektrana i/ili instalaciju tih sustava.Trenutačna situacija u kojoj je cijena električne energije u Hrvatskoj značajno ispod tržišne, dugoročno je teško održiva. Obzirom da se period povrata ulaganja u fotonaponske sustave skraćuje u slučaju porasta cijene električne energije, u narednom razdoblju zasigurno je za očekivati povećani interes i značajnija ulaganja u fotonaponske sustave, kako u javnom tako i u privatnom sektoru. Zaključak je to s kojim su se složili svi sudionici i panelisti na održanoj konferenciji.

Zaprešićani obišli jednu od novih solarnih elektrana i poslušali korisno predavanje

By Novosti, Uncategorized @hr No Comments

U sklopu projekta “Dobra energija – Solarna energija za energetsku tranziciju”, u Vršilnici je održano predavanje za građane „Kako do vlastite solarne elektrane“ u organizaciji Grada Zaprešića i Zelene energetske zadruge. Ondje su građani imali priliku dobiti korisne informacije o cijelom postupku instaliranja solarne elektrane na krov obiteljske kuće, načinu obračuna električne energije koju proizvodi, kao i prilikama za sufinanciranje projektne dokumentacije i troškova ugradnje.

“Sve se više građana odlučuje na ugrađivanje solarne elektrane, što je i vidljivo po povećanom broju već ugrađenih elektrana od zadnjeg predavanja koje smo održali u Zaprešiću. Cijeli proces se sad i brže odvija, od izrade projekta do same ugradnje i dobivanja dozvole za priključenje, što je sigurno motivirajuće za sve one koji to tek imaju u planu”, rekla je Alice Šebina iz Zelene energetske zadruge.

Istog dana, u Gradskoj upravi je organiziran Dan otvorenih vrata kako bi se građanima omogućio pristup na krovu postavljenoj solarnoj elektrani i pružile željene informacije na licu mjesta.

Podsjećamo, kroz projekt “Dobra energija – SEET”, Grad Zaprešić ugradio je tri nove solarne elektrane na javne objekte. S ukupnom proizvodnjom električne energije od čak 232 kw, fotonaponske elektrane postavljene su na zgradama Gradske uprave, Dječjeg vrtića Vrtuljak i Osnovne škole Ljudevita Gaja.

„Pribrojimo li onu ranije postavljenu na sportskoj dvorani OŠ Antuna Augustinčića, Grad Zaprešić ima ukupno četiri instalirane fotonaponske elektrane na javnim objektima s proizvodnjom električne energije od 333 kw na godišnjoj razini“, rekao je zamjenik pročelnice UO za graditeljstvo Krešimir Petric, istaknuvši kako Gradska uprava kontinuirano radi na projektima kojima dokazuje jasan strateški smjer prema održivom razvoju i zaštiti okoliša.

Podsjetio je i kako su unazad nekoliko godina potpuno energetski obnovljene gotovo sve zgrade javne namjene čime je ostvarena financijska korist uštedom energenata za potrebe grijanja, hlađenja i rasvjete za minimalno 60%, a Zaprešić je i među prvim hrvatskim gradovima koji je ispunio obvezu usklađivanja postojeće javne rasvjete s odredbama Zakona o zaštiti od svjetlosnog onečišćenja. Provedbom projekta NEWLIGHT, preko 4000 svjetiljki na području grada i pripadajućih mu naselja, zamijenjeno je LED rasvjetom, a modernizacijom sustava ostvarena je energetska ušteda od gotovo 80%. Za sve navedene projekte Zaprešiću je prošle godine dodijeljena i Europska nagrada za energiju (EEA).

I u projektnoj dokumentaciji za obnovu zgrade suda, oštećene u potresu, predviđeno je postavljanje fotonaponske elektrane. Radovi obnove su u tijeku, a u potpunosti ih, iznosom od 4,34 milijuna eura, financira Zagrebačka županija. Vrijednost same elektrane, s godišnjom proizvodnjom od 46 kw, iznosi 65.000 eura.

Nositelj projekta “Dobra energija – Solarna energija za energetsku tranziciju” je Istarska županija, a uz Zaprešić, partneri su gradovi Poreč, Pula, Cres, Čakovec i Ivanić Grad te Istarska regionalna energetska agencija (IRENA), Zelena energetska zadruga (ZEZ), Greenstaat Energy AS i Stiftelsen Seed Forum Norway.

Cilj je projekta povećanje kapaciteta za proizvodnju energije iz obnovljivih izvora, pa je tako namjera do proljeća 2024. osigurati ugradnju 22 integrirane solarne elektrane ukupne snage 1 MW na javne objekte u gradovima partnerima. Projekt ukupne vrijednosti 1,4 milijuna eura je odlukom Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije ostvario pravo na 85% financiranja (1,1 milijun eura) putem bespovratnih sredstava u sklopu programa “Energija i klimatske promjene” Financijskog mehanizma Europskog gospodarskog prostora (EGP) 2014.-2021. koji financiraju Island, Lichtenstein i Norveška, dok je ostatak financiran državnim sredstvima. Vrijednost aktivnosti koje se odnose na Grad Zaprešić iznosi 285.000,00 eura, od čega je 85% sufinancirano upravo kroz projekt „Dobra energija – SEET“.

Radovi u tijeku – Dom za starije i nemoćne postaje deveti javni objekt u Poreču sa solarnom elektranom

By Novosti, Uncategorized @hr No Comments

Nakon što je na već osam objekata javne namjene – nekadašnjem odlagalištu Košambra, sportskim dvoranama Palestra i Veli Jože, područnoj školi u Novoj Vasi, školi u Žbandaju, zgradi vrtića u Dračevcu, te dječjih vrtića Varvari i Baderna Grad Poreč-Parenzo postavio solarne elektrane, na objektu Doma za starije i nemoćne osobe Poreč započela je ugradnja fotonaponske elektrane za potrebe Doma, te se očekuje da će radovi biti dovršeni kroz mjesec dana.

Radi se o fotonaponskoj elektrani nazivne snage 58,995 kW koja će svojim radom energiju sunca pretvarati u prijeko potrebnu električnu energiju. Na taj se način energijom proizvedenom iz  obnovljivih izvora energije planira zadovoljiti nešto više od 25% prosječnih godišnjih potreba Doma za električnom energijom, dok očekivano godišnje smanjenje emisija CO2 iznosi gotovo 10 tCO2/god.

Podsjetimo, uspješnom prijavom projekta pod nazivom “Dobra energija – Solarna energija za energetsku tranziciju” Grad Poreč-Parenzo osigurao je bespovratna sredstva za postavljanje fotonaponske elektrane na zgradu Doma za starije i nemoćne osobe Poreč.

Preostalih osam elektrana, ukupne nazivne snage 100 kW, u proteklih osam godina rada, proizvelo je gotovo od 1.200.000 kWh zelene električne energije, čime su emisije CO2 u naš okoliš smanjene za oko 325 tCO2.

Ugradnjom fotonaponskih elektrana na objekte javne namjene, osim što smanjujemo emisije CO2, direktno utječemo na dugoročno smanjenje troškova po pitanju utroška energije, te odgovorno i namjensko trošenje proračunskih sredstava. Proizvodnjom električne energije na ovaj način lokalno ne generiramo ugljični dioksid, te radimo na kreiranju zajednice za što kvalitetniji život naših građana. I tim putem planiramo nastaviti dalje, poručuju iz Grada Poreča-Parenzo.

O projektu „Dobra energija – Solarna energija za energetsku tranziciju“

Aktivnost postavljanja fotonaponske elektrane na objektu Doma za starije i nemoćne osobe Poreč provodi se u sklopu projekta „Dobra energija – Solarna energija za energetsku tranziciju“. Projekt financiraju Island, Lihtenštajn i Norveška putem Financijskog mehanizma Europskog gospodarskog prostora (EGP) 2014.–2021. uz nacionalno sufinanciranje Republike Hrvatske u iznosu od 1,1 milijun EUR bespovratnih sredstava u okviru Programa „Energija i klimatske promjene”. Trajanje projekta je 24 mjeseca. Ukupna vrijednost projekta je 1,4 milijuna €, dok budžet Grada Poreča-Parenzo u sklopu projekta iznosi 82.674,80 €, uz stopu sufinanciranja od 85%.

Najava događaja: Mjesto dobre energije Zaprešić

By Novosti, Uncategorized @hr No Comments

Grad Zaprešić i Zelena energetska zadruga pozivaju Zaprešićane i sve zainteresirane na događaj “Mjesto dobre energije – Zaprešić”, dan posvećen solarnoj energiji u Zaprešiću. Događaj će se održati 8. studenog na više lokacija u Zaprešiću, a uključivat će predstavljanje novih solarnih elektrana na javnim objektima u Zaprešiću te besplatno predavanje Zelene energetske zadruge “Kako do vlastite solarne elektrane?” na kojem će Zaprešićani moći saznati sve što ih zanima o korištenju solarne energije u kućanstvu te najlakšem putu do vlastite solarne elektrane. Događaj se organizira u sklopu projekta “Dobra energija – Solarna energija za energetsku tranziciju”, kroz koji je Grad Zaprešić ugradio tri nove solarne elektrane na javne objekte. Fotonaponske elektrane postavljene su na zgradama Gradske uprave, Dječjeg vrtića Vrtuljak i Osnovne škole Ljudevita Gaja, a očekuje se da će ukupno godišnje proizvoditi 232 kW električne energije iz Sunca

RASPORED DOGAĐAJA (srijeda, 8. studenog 2023.)

10:00 – 15:00 sati, Dan otvorenih vrata, Gradska uprava (Nova ulica 10, Zaprešić)

Građanima će se omogućiti pristup postavljenoj solarnoj elektrani i pružiti informacije na licu mjesta, a sve očekuju i prigodni darovi.

11:30 sati – Emisija o projektu Dobra energija – SEET na Zfm-u (99,5mHz)

18:00 sati – Predavanje za građane „Kako do vlastite solarne elektrane“ Zelene energetske zadruge, Vršilnica (Aleja Đure Jelačića 1, Zaprešić)

Na besplatnom predavanju “Kako do vlastite solarne elektrane?” stručni tim Zelene energetske zadruge upoznat će građane s koracima do solarne elektrane na krovu obiteljske kuće, načinom obračuna električne energije iz solarne elektrane, prilikama za sufinanciranje projektne dokumentacije i troškova ugradnje, ali i predstaviti komponente te način funkcioniranja jedne solarne elektrane.

Za sudjelovanje na predavanju prijavite se putem obrasca na https://forms.gle/GBrEA6yjQgAbrFgg8

Projekt „Dobra energija – Solarna energija za energetsku tranziciju“ financiraju Island, Lihtenštajn i Norveška putem Financijskog mehanizma Europskog gospodarskog prostora (EGP) 2014.–2021. uz nacionalno sufinanciranje Republike Hrvatske u iznosu od 1,1 milijun EUR bespovratnih sredstava u okviru Programa „Energija i klimatske promjene”.

WEBINAR: Uloga zelenog vodika u razvoju obnovljive energije

By Novosti, Uncategorized @hr No Comments

Upoznajte norveške prakse! U sklopu projekta Dobra energija – Solarna energija za energetsku tranziciju, norveške tvrtke Greenstat Energy i Seed Forum Global organiziraju webinar “Uloga zelenog vodika u razvoju obnovljive energije” u četvrtak, 12. listopada 2023., u 10 sati. Webinar je otvoren za predstavnike jedinica lokalne samouprave i dionike koji rade u području obnovljivih izvora energije u Hrvatskoj, a održat će se na engleskom jeziku. Najavite svoje sudjelovanje u webinaru ispunjavanjem ovog obrasca.

Webinarom će se predstaviti:

  • Osnove vodika kao nositelja energije
  • Elektroliza, lanac vrijednosti, učinkovitost, gustoća energije
  • Amonijak i drugi derivati
  • Upotreba vodika i mogućnosti industrijske simbioze

Temu će predstaviti Oda Marie Ellefsen, koordinatorica istraživanja i razvoja i voditeljica projekta “Vodik”, Azija u Greenstat ASA. Oda Marie je magistrirala materijale za energetsku tehnologiju na Norveškom sveučilištu znanosti i tehnologije (NTNU) i specijalistica je za funkcionalne materijale. Ima iskustvo u razvoju proizvoda i industrijskom istraživanju i razvoju, a trenutno upravlja portfeljem istraživanja i razvoja Greenstat grupe, kao i nekoliko vodikovih projekata u Indiji i Šri Lanki.

Nakon webinara usmjerenog na razvoj projekata solarne energije, ovo će biti drugi webinar čiji je cilj norveških praksi za ubrzavanje korištenja obnovljive energije u Hrvatskoj.

Program

10.00 – 10.05: Pozdravne riječi

10.05 – 10.10: Uvod (Greenstat, Norveška)

10.10 – 11.00: Predavanje Ode M. Ellefesen

11.00 – 11.30: Pitanja i odgovori

PRIJAVITE SE ZA SUDJELOVANJE

Projekt „Dobra energija – Solarna energija za energetsku tranziciju“ financiraju Island, Lihtenštajn i Norveška putem Financijskog mehanizma Europskog gospodarskog prostora (EGP) 2014.–2021. uz nacionalno sufinanciranje Republike Hrvatske u iznosu od 1,1 milijun EUR bespovratnih sredstava u okviru Programa „Energija i klimatske promjene”. Cilj projekta je povećati proizvodnju energije iz obnovljivih izvora u Hrvatskoj.

Započela ugradnja solarne elektrane Doma za starije i nemoćne osobe Poreč

By Novosti, Uncategorized @hr No Comments

Nakon što je na već osam objekata javne namjene – nekadašnjem odlagalištu Košambra, sportskim dvoranama Palestra i Veli Jože, područnoj školi u Novoj Vasi, školi u Žbandaju, zgradi vrtića u Dračevcu, te dječjih vrtića Varvari i Baderna Grad Poreč-Parenzo postavio solarne elektrane, uvođenjem Izvođača u posao, na objektu Doma za starije i nemoćne osobe Poreč započela je ugradnja fotonaponske elektrane za potrebe Doma.

Radi se o fotonaponskoj elektrani nazivne snage 58,995 kW koja će svojim radom energiju Sunca pretvarati u prijeko potrebnu električnu energiju. Na taj se način energijom proizvedenom iz  obnovljivih izvora energije planira zadovoljiti nešto više od 25% prosječnih godišnjih potreba Doma za električnom energijom, dok očekivano godišnje smanjenje emisija CO2 iznosi gotovo 10 tCO2/god.

Porastom cijena energenata, nestabilnim i promjenjivim uvjetima na energetskom tržištu i sve očitijim negativnim utjecajima koje klimatske promjene nose sa sobom, potreba za povećanjem količina energije proizvedene iz obnovljivih izvora, u našim gradovima postaje sve izraženija. Ugradnjom fotonaponskih elektrana na objekte javne namjene, osim što smanjujemo emisije CO2, direktno utječemo na dugoročno smanjenje troškova po pitanju utroška energije, te odgovorno i namjensko trošenje proračunskih sredstava. Proizvodnjom električne energije na ovaj način lokalno ne generiramo ugljični dioksid, te radimo na kreiranju zajednice za što kvalitetniji život naših građana. I tim putem planiramo nastaviti dalje.

– Grad Poreč svoju budućnost vidi kao zelen, čist i održiv grad. Uz više od 2500 novih ekoloških rasvjetnih tijela, uklanjanje jednokratne plastike iz uporabe, kontinuiranu energetsku obnovu zgrada javne namjene, kao i kulturnih dobara poput Gornjeg vrtića, pilot-projekt javnog prijevoza s električnim gradskim minibusom, ”Sunčanog ureda” koji nudi besplatnu podršku građanima na putu ugradnje vlastite sunčane elektrane, solarnih elektrana na vrtićima, dvoranama i drugim javnim objektima, do ostalih 40 projekata u području energetski i klimatski održivog razvoja, sigurno koračamo tim putem, komentirao je investiciju gradonačelnik Loris Peršurić.

– Sama provedba projekta usklađena je, kako sa strateškim ciljevima Grada Poreča-Parenzo, i mjerama iz Akcijskog plana energetski i klimatski održivog razvoja Grada Poreča-Parenzo za period do 2030. godine, tako i Planom klimatske neutralnosti Grada Poreča-Parenzo za period do 2050. godine, zaključila je Gordana Lalić, direktorica gradskog poduzeća Parentium d.o.o.. a koje ima ulogu koordinatora u provedbi ovog projekta.

Aktivnost postavljanja fotonaponske elektrane na objektu Doma za starije i nemoćne osobe Poreč provodi se u sklopu projekta „Dobra energija – Solarna energija za energetsku tranziciju“. Projekt financiraju Island, Lihtenštajn i Norveška putem Financijskog mehanizma Europskog gospodarskog prostora (EGP) 2014.–2021. uz nacionalno sufinanciranje Republike Hrvatske u iznosu od 1,1 milijun EUR bespovratnih sredstava u okviru Programa „Energija i klimatske promjene”.