Skip to main content
Category

Novosti

Grad Cres nudi poticaje za nabavu i ugradnju solarne elektrane

By Novosti No Comments

Jedan od partnera projekta „Dobra energija – solarna energija za energetsku tranziciju“, Grad Cres objavio je Javni poziv za dodjelu poticaja za nabavu i ugradnju solarne elektrane. Pravo napoticaje mogu ostvariti punoljetne fizičke osobe ako zadovoljavaju sljedeće uvjete:

 • državljani Republike Hrvatske s prebivalištem na području Grada Cresa, prijavljeno najkasnije 1. travnja 2023.,
 • vlasnici su ili suvlasnici, uz suglasnost svih suvlasnika zgrade na kojoj je solarna elektrana sagrađena,
 • vlasnici su obračunskog mjernog mjesta na koji se spaja solarna elektrana,
 • nemaju dospjelih nepodmirenih i/ili nereguliranih obveza prema Gradu,
 • minimalna priključna snaga solarne elektrane iznosi 3,5 kW,
 • račun za postavljanje elektrane izdan je nakon 1.1.2023. godine,
 • solarna elektrana je dobila potvrdu za trajni pogon

Iznos poticaja je najviše 40% ukupne investicije, ali ne više od 700,00 eura.

Sredstva će se dodijeljivati do 15. studenog 2023. ili do iskorištenja sredstava.

Više informacija o načinu prijave i potrebnoj dokumentaciji možete pročitati na službenoj web stranici Grada Cresa.

U Čakovcu počela ugradnja prve od 22 solarne elektrane projekta Dobra energija – SEET

By Novosti, Uncategorized @hr No Comments

 

Grad Čakovec posvetio se širenju svijesti o potrebi za energetskom neovisnosti i informiranju građana o potencijalnim izvorima sufinanciranja instalacije solarnih elektrana. Tako projektima i aktivnostima daje svoj doprinos energetskoj tranziciji na više polja, uz energetske obnove javnih zgrada, organizator je javnih tribina i predavanja za građane na temu obnovljivih izvora energije, osobito solarne energije.

Jedan od većih projekata na tom planu je projekt “Dobra energija – solarna energija za energetsku tranziciju” kojim će se instalirati solarna elektrana na Gradskim bazenima „Marija Ružić“ Čakovec. Radovi su započeli te se predviđa da će završiti do kraja kolovoza. Nakon toga slijedi preuzimanje HEP-a i probni rad. Stavljanje u pogon planira se sredinom rujna.

Grad Čakovec ovim pilot projektom vrijednim 263.081,33 EUR osigurava sunčanu elektranu koja će proizvoditi električnu energiju instalirane snage 244,875kW, odnosno maksimalne vršne snage 220kW i primarno služiti za podmirenje vlastitih potreba za električnom energijom. Višak električne energije će se predavati u mrežu HEP-a. Sufinanciranje bespovratnim sredstvima Islanda, Lihtenštajna i Norveške kroz Financijski mehanizam Europskog gospodarskog prostora 2014. – 2021. uz nacionalno financiranje Republike Hrvatske iznosi 85%, a Grad će iz vlastitih sredstava osigurati preostalih 15% vrijednosti projekta. Riječ je o projektu s konzorcijem od 11 partnera koje predvodi Istarska županija. Cilj projekta je povećati proizvodnju energije iz obnovljivih izvora u Hrvatskoj, a Čakovec je to motiviralo na  pripremu projekata solarnih elektrana i na drugim javnim objektima.

Solarni paneli u planu na dječjim vrtićima i školama, Grad Čakovec sufinancirat će ugradnje i u kućanstvima

Tako će se solarni paneli u sklopu projekta energetske obnove postaviti i na krovu Dječjeg vrtića “Cipelica” Čakovec. U suradnji sa Zelenom energetskom zadrugom, solarne elektrane predviđene su i na III. osnovnoj školi u Čakovcu i na Dječjem vrtiću “Cvrčak” Čakovec. Preko ITU projekta solari idu i na parkiralište kod Gradskih bazena “Marija Ružić” Čakovec, i to na nadstrešnicama. U planu je postavljanje sunčanih kolektora i na Centru za kulturu Čakovec te budućim Regionalno edukacijo – rehabilitacijskom centru i Regionalnom teniskom centru Međimurje.

Grad Čakovec razrađuje i mogućnosti sufinanciranja ugradnje solarnih elektrana građanima, uz pomoć kojih će kućanstva ostvarivati uštede kroz dulji period, a osim ušteda ciljani benefiti su smanjenje emisija CO2 i energetska neovisnost građana.

“Projekt Dobra energija – solarna energija za energetsku tranziciju nas je dodatno motivirao da sagledamo mogućnosti instaliranja solarnih elektrana na krovovima naših objekata. Postavljanjem solarne elektrane na Gradskim bazenima smanjit ćemo emisiju CO2 za 40 tona i ostvariti financijske uštede u potrošnji električne energije. S proširenjem parkirališnog prostora na Bazenima planiramo postavljanje dodatnih solarnih panela i programiramo instaliranje solarnih elektrana na objektima škola i ustanova“, objasnila je gradonačelnica Grada Čakovca Ljerka Cividini.

Grad Pula nudi poticaje za solarne elektrane, ali i druge mjere energetske učinkovitosti

By Novosti No Comments

Grad Pula poziva sve zainteresirane građane da se prijave na Javni poziv za dostavu prijava za sufinanciranje mjera energetske učinkovitosti, koje uključuju i glavni projekt te fotonaponske module za solarne elektrane za obiteljske kuće.

Iznos:

 • maksimalno 400,00 eura, ali ne više od 30% za uslugu izrade glavnog projekta
 • maksimalno 1.350,00 eura, ali ne više od 35% za nabavu novih fotonaponskih modula

Opravdanim troškom smatra se iznos iskazan na računu za projektantske usluge za izradu glavnog projekta za solarnu elektranu na obiteljskoj kući i iznos iskazan na računu za nabavu fotonaponskih modula potrebnih za izradu solarne elektrane na obiteljskoj kući.

Dobra vijest je da se poticaji mogu iskoristiti i za prošlogodišnje i za ovogodišnje troškove.

Rok za dostavu prijave je do 31. prosinca 2023. godine ili do iskorištenja sredstava.

Detaljnije informacije o ovom javnom pozivu potražite na web stranici Grada Pule.

U Čakovcu održan edukativni događaj “Zagledaj se u Sunce“

By Novosti No Comments

Fotografija: Dragutin Kliček

Projekt „Dobra energija – solarna energija za energetsku tranziciju“ približio je Sunce i sunčevu energiju građanima Čakovca i Međimurja. Zelena energetska zadruga (ZEZ), Astronomsko društvo VEGA i Grad Čakovec organizirali su edukativni događaj “Zagledaj se u Sunce”, održan na čakovečkom Trgu Republike i u zgradi Scheier.

Obnovljivi izvori energije, osobito energija Sunca, u središtu su pozornosti cijelog svijeta pa tako i našega grada. Gledanje u Sunce teleskopom, načini korištenja energije užarenog planeta, demonstracija rada solarnih sustava i produbljivanje znanja o tom području bile su središnje teme događaja koji je 17. lipnja, u srcu Čakovca, okupio veliki broj građana. Izniman je interes vladao za dva predavanja održana u Zgradi Scheier te za upoznavanje s komponentama solarne elektrane, izradu okvirnog izračuna investicije u vlastitu solarnu elektranu, demonstraciju mobilnog solarnog sustava i testiranje znanja o solarnoj energiji kroz tečaj Solarna pismenost. Posebna atrakcija bila je „solarna kava“, skuhana u aparatu na Sunčev pogon.

Autor fotografija: Dragutin Kliček

Događaju se odazvala i čakovečka gradonačelnica Ljerka Cividini te u razgovoru s građanima potvrdila smjer u kojem će se na objektima u vlasništvu Grada Čakovca učestalije postavljati solarne elektrane.

„Projekt Dobra energija – solarna energija za energetsku tranziciju nas je dodatno motivirao da sagledamo mogućnosti instaliranja solarnih elektrana na krovovima naših objekata. Radovi na postavljanju solarne elektrane snage 220 kW na Gradskim bazenima „Marija Ružić“ su započeli i polovicom kolovoza očekujemo njezino stavljanje u pogon, a time i smanjenje emisije CO2 za 40 tona te financijske uštede u potrošnji električne energije. S proširenjem parkirališnog prostora na Bazenima planiramo postavljanje dodatnih solarnih panela i programiramo instaliranje solarnih elektrana na objektima škola i ustanova. Drago nam je što smo u projektu Dobra energija upoznali nove partnere i stekli prijatelje iz 8 hrvatskih gradova, dok od 2 nizozemska partnera dobivamo korisne informacije bazirane na njihovom vrhunskom iskustvu. Današnjim edukativnim događajem, koji je dio projekta „Dobra energija“, mi i dugoročno želimo dati doprinos povećanju korištenja potencijala Sunčeve energije jer on je ogroman i rado bismo potaknuli građane da istražuju, educiraju se i potencijalno zaposle na tržištu solarne energije jer ono vrlo brzo raste“, istaknula je gradonačelnica Čakovca Ljerka Cividini dodajući da je postavljanje solarne elektrane na Bazenima bilo planirano u ožujku ove godine, no zbog poništenja postupka javne nabave potkraj prošle godine termin se oduljio.

Na subotnjem edukativnom događaju članovi Zelene energetske zadruge (ZEZ) održali su predavanje „Kako do vlastite solarne elektrane“, a članovi Astronomskog društva VEGA predavanje o solarnoj energiji, zračenju i Suncu. Građani su potvrdili da je interes za korištenje sunčeve energije izniman, opravdan i financijski opravdan.

“Interes građana za solarnom energijom je sve veći, a s njim i potreba da se razumiju mogućnosti koje ona pruža. ZEZ nastoji svojim aktivnostima biti što otvoreniji prema građanima kako oni ne bi bili prepušteni sami sebi. Događaj “Zagledaj se u Sunce” omogućuje da ljudi uče na interaktivan način, uz podršku stručnjaka, da se upoznaju s digitalnim sadržajima koji produbljuju znanja i vještine u području solarne energije”, ističe Svibor Jančić iz ZEZ-a, organizator programa.

Događaj “Zagledaj se u Sunce” dio je projekta „Dobra energija – Solarna energija za energetsku tranziciju“ u sklopu kojeg Grad Čakovec na Gradskim bazenima „Marija Ružić“ postavlja svoju prvu solarnu elektranu na javnom objektu i dio je niza aktivnosti projekta “SOL4ALL – Community-Led Solarization” kojima ZEZ uz podršku Google.org-a doprinosi povećanju znanja i vještina građana u području solarne energije.

Zajedno za zelenu Europu

Projekt „Dobra energija – Solarna energija za energetsku tranziciju“ financiraju Island, Lihtenštajn i Norveška putem Financijskog mehanizma Europskog gospodarskog prostora (EGP) 2014.-2021. uz nacionalno sufinanciranje Republike Hrvatske u iznosu od 1,1 milijun EUR bespovratnih sredstava u okviru Programa „Energija i klimatske promjene”. Cilj projekta je povećati proizvodnju energije iz obnovljivih izvora u Hrvatskoj.

Razvoj fotonaponskih sustava na području općina i gradova Istarske županije

By Novosti, Uncategorized @hr No Comments

Tekst je u izvornom obliku preuzet s web stranice IRENA – Istarske regionalne energetske agencije

Ukupna instalirana snaga postrojenja za proizvodnju električne energije u Istarskoj županiji prema raspoloživim podacima iz veljače 2023. godine iznosi 231,35 MW, od čega se 6,1% odnosi na instalirani kapacitet fotonaponskih elektrana, 0,11% na malu hidroelektranu Letaj, dok najveći udio od 93,79% pripada Termoelektrani Plomin 2. Iako TE Plomin sa svojom proizvodnjom zadovoljava ukupnu potražnju poluotoka, problem se javlja kod vršnog opterećenja koje u ljetnim mjesecima zna dosegnuti i 250 MW. Iako se stanovništvo prema popisu iz 2021. godine smanjilo za gotovo 6% u odnosu na 2011. godinu, potrošnja za električnom energijom u Istarskoj županiji u konstantnom je porastu. U odnosu na 2021. godinu kada je potrošnja električne energije u Istarskoj županiji iznosila 1.247 GWh, u 2022. uočen je porast potrošnje za 6,4% te je ukupna potrošnja iznosila 1.327 GWh.

Uzimajući u obzir najavljeno zatvaranje TE Plomin 2023. godine, konstantno povećanje potrošnje električne energije i postavljene ciljeve za povećanje udjela obnovljivih izvora energije, instalacija fotonaponskih elektrana nameće se kao jedno od rješenja.

Kako je ova tema sve više u fokusu, na radionici pod nazivom „Što gradovi i općine mogu učiniti kako bi potaknuli i ubrzali razvoj projekata obnovljive energije na svom području“, održanoj 5. lipnja u Poreču, IRENA – Istarska Regionalna Energetska Agencija, je predstavila moguće smjerove razvoja fotonaponskih elektrana na područjima jedinica lokalnih samouprava.

Naglasivši vječni problem JLS-ova, upravljanje većim brojem zgrada uz ograničena novčana sredstva koja se dodatno raspoređuju na brojne druge potrebe, Andrea Poldrugovac iz IRENA-e ukazao je na  potrebu za rangiranjem ulaganja. Na ovaj način moguće je utvrditi prioritetna ulaganja vodeći se ukupnim troškovima investicija i rokom povrata istih. Sudionicima radionice je kao primjer predstavljena studija koja je izrađena za potrebe Istarske županije, a koja primjenjuje upravo takav „alat za prioritizaciju energetskih ulaganja“. Studijom je obuhvaćeno 65 zgrada pod upravljanjem Istarske županije koje je ovaj alat rangirao vodeći računa o parametrima specifičnim za svaku lokaciju, a dodatno je izvršena i analiza rizika. Definirajući ovakve liste prioritetnih ulaganja, predstavnici JLS-ova utvrđuju optimalnu instaliranu snagu fotonaponskog postrojenja za svaki pojedini objekt, identificirajući pritom visinu vrijednosti investicije, uzimajući u obzir internu stopu rentabilnosti projekta, neto sadašnju vrijednost investicije i diskontirano razdoblje povrata investicije.

U sklopu okruglog stola raspravljalo se i o bespovratnim sredstvima koja su na raspolaganju javnom sektoru za realizaciju ulaganja u fotonaponske elektrane te je Aleksandar Major iz Istarske županije prezentirao uspješan primjer korištenja bespovratnih sredstava projekta “Dobra energija – solarna energija za energetsku tranziciju”. Projektom Dobra energija SEET se do proljeća 2024. osigurava ugradnja 1 MW solarnih elektrana na javne objekte na području Istarske županije te gradova Poreča, Pule, Cresa, Čakovca, Zaprešića i Ivanić-Grada. Projekt Dobra energija SEET, pripremljen od strane IRENA-e, produkt je suradnje Istarska županije, IRENA-e i Zelene energetske zadruge, koji su u partnerstvu okupili još 6 gradova iz Hrvatske i dva bilateralna partnera iz Norveške, te će projekt rezultirati instalacijom 22 integrirane solarne elektrane. Projekt ukupne vrijednosti 1,4 milijuna EUR odlukom Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije ostvario je pravo na 85% financiranja (1,1 milijun EUR) putem bespovratnih sredstava u sklopu programa “Energija i klimatske promjene” Financijskog mehanizma Europskog gospodarskog prostora (EGP) 2014.-2021.

Gradovi i općine mogu potaknuti ulaganja u korištenje solarne energije i osiguravanjem bespovratnih sredstva za sunčane elektrane na obiteljskim kućama. Tom je prilikom na radionici IRENA naglasila mogućnost za uvođenje dodatnih kriterija koji bi, naravno ako je to u skladu sa strateškim razvojem JLS-a, prednost dali skupinama kojima je otežana mogućnost realizacije takvih ulaganja zbog različitih okolnosti (npr. samohrani roditelji, obitelji s većim brojem djece, starije osobe i sl.). Dodatno je predloženo  razmatranje mogućnosti uvođenja „zelenih dozvola“ za gradnju obiteljskih kuća, koje bi podrazumijevale plaćanje manjeg komunalnog doprinosa u slučaju kada je uz novogradnju planirana i ugradnja fotonaponske elektrane za vlastite potrebe. Takve „zelene dozvole“ mogle bi se primijeniti i za komercijalne i proizvodne objekte, čime bi se uvelike išlo u susret usklađivanju s novom regulativom REPowerEU koja do 2026. godine nameće obvezu ugradnje fotonaponskih sustava u sve javne i višestambene zgrade. Kao dodatan pozitivan primjer IRENA je predstavila i SECAP Kršana i Svete Nedelje, kojim je planirano formiranje energetskih zajednica „Industrijske energetske zajednice Kršan” i „Energija umjesto azbesta – Energetske zajednice Štrmac, Općina Sveta Nedelja”. Uspješna uspostava energetskih zajednica omogućila bi članovima izravno sudjelovanje u proizvodnji, potrošnji i dijeljenju električne energije. Šira uspostava također bi imala utjecaj na smanjenje nabavne cijene energije na duži rok, odnosno članove bi zaštitila od povećanja cijene energenata u budućnosti te svakako postizanje određenog stupnja energetske samodostatnosti.

Zaključno, potrebno je sustavno pristupiti razvoju fotonaponskih sustava na području općina i gradova Istarske županije. Kada govorimo o investicijama na objektima u javnom vlasništvu, potrebno je analizirati i odabrati prioritetne objekte za realizaciju integriranih fotonaponskih sustava. Želi li se potaknuti razvoj fotonaponskih sustava među građanstvom, moguće je to činiti putem mekih i/ili financijskih mjera. Meke mjere podrazumijevaju edukaciju građana, dok financijske mogu imati oblik sufinanciranja takvih ulaganja putem javnih poziva i alternativnih modela poput predstavljenih „zelenih dozvola“ za gradnju ili financiranje strateških energetskih zajednica značajnih za predmetno područje.

Grad Čakovec ugovorio izvedbu solarne elektrane na Bazenima

Grad Čakovec ugovorio izvedbu solarne elektrane na Bazenima

By Novosti, Uncategorized @hr No Comments
Grad Čakovec ugovorio izvedbu solarne elektrane na Bazenima

U okviru provedbe aktivnosti projekta Dobra energija – Solarna energija za energetsku tranziciju (DE-SEET) ugovorena je izvedba solarne elektrane na čakovečkim Gradskim bazenima „Marija Ružić“.

Nakon provedenog postupka javne nabave radova izgradnje fotonaponske elektrane, odabrana je ponuda Partner Electrica d.o.o. iz Velike Gorice u vrijednosti 182.432,28 €. Čakovečka gradonačelnica Ljerka Cividini i direktor Partner Electrica Zoran Kalevski potpisali su ugovor prema kojem je rok za izvedbu radova 120 kalendarskih dana. Ovim pilot projektom će se osigurati solarna elektrana za Bazene i proizvodnja električne energije instalirane snage 244,875 kW, odnosno maksimalne vršne snage 220 kW. Na taj će način bazenski kompleks pokrivati dio vlastitih potreba za električnom energijom, a višak predavati u mrežu Hrvatske elektroprivrede.

Projekt Dobra energija – SEET okuplja 11 partnera: Istarsku županiju, gradove Cres, Čakovec, Ivanić- Grad, Poreč, Pulu i Zaprešić, Istarsku regionalnu energetsku agenciju (IRENA), Zelenu energetsku zadrugu (ZEZ) te dva bilateralna partnera iz Norveške: Greenstaat Energy AS i Stiftelsen Seed Forum Norway. Svi zajedno pokreću implementaciju 22 sunčane elektrane ukupne snage 1 MW, koje će proizvoditi preko 1,2 milijuna MWh energije iz Sunca i doprinositi smanjenju gotovo 250.000 tona CO2 godišnje.

Projekt Dobra energija – SEET je financiran od Islanda, Lihtenštajna i Norveške kroz Financijski mehanizam Europskog gospodarskog prostora (EGP) 2014. – 2021. uz nacionalno sufinanciranje Republike Hrvatske u okviru Programa „Energija i klimatske promjene” u iznosu od 1,1 milijun EUR bespovratnih sredstava. Ukupna vrijednost projekta je 1,4 milijuna EUR.

Pokrenuta javna nabava za sunčane elektrane pulskih osnovnih škola Veli Vrh i Vidikovac

By Novosti, Uncategorized @hr No Comments
Pokrenuta javna nabava za sunčane elektrane pulskih osnovnih škola Veli Vrh i Vidikovac

Započela je javna nabava u sklopu projekta „Dobra energija – Solarna energija za energetsku tranziciju“ za izgradnju dvije sunčane elektrane u Puli. Izgradnja je predviđena na osnovnoj školi Veli Vrh i osnovnoj školi Vidikovac u Puli. Sve informacije o javnoj nabavi mogu se pronaći ovdje.

Grad Pula ovime poziva sve zainteresirane gospodarske subjekte da se odazovu javnoj nabavi.

Za OŠ Veli Vrh Pula predviđena je ugradnja FN (fotonaponske) elektrane ukupne instalirane snage CCA 50kW čime će objekt postići samodostatnost od 45%, dok je za OŠ Vidikovac Pula planirana FN elektrana ukupne instalirane snage cca 30kW čime se postiže samodostatnost od 49%.

U smjeru održivosti i ublažavanja klimatskih promjena, time će OŠ Veli Vrh Pula smanjiti emisiju CO2 za 59.012 kg godišnje, a OŠ Vidikovac Pula za 40.046 kg godišnje, promatrano po EU metodologiji.

Planirane aktivnosti u projektu „Dobra energija – Solarna energija za energetsku tranziciju“ predviđaju izgradnju 22 solarne elektrane na javnim zgradama (od čega 7 u Istri), organizaciju edukacija te promociju na temu obnovljivih izvora energije, posebice solarne energije i mogućnosti koje ona pruža u procesu zelene tranzicije. Projekt će uz razmjenu iskustava hrvatskih i norveških stručnjaka otvoriti vrata za nove zelene investicije i ubrzati energetsku tranziciju Pule i Hrvatske.

Osim toga, Grad Pula će se i dalje uključivati u popularizaciju solarne energije i njeno korištenje na svim razinama – od objekata javne i poslovne namjene do kućanstava, te će naše škole postati primjer dobre prakse u Hrvatskoj.

Projekt „Dobra energija – Solarna energija za energetsku tranziciju“ financiraju Island, Lihtenštajn i Norveška putem Financijskog mehanizma Europskog gospodarskog prostora (EGP) 2014.–2021. uz nacionalno sufinanciranje Republike Hrvatske u iznosu od 1,1 milijun EUR bespovratnih sredstava u okviru Programa „Energija i klimatske promjene”. Cilj projekta je povećati proizvodnju energije iz obnovljivih izvora u Hrvatskoj.

Jedinstven događaj: Zagledajte se u Sunce i saznajte kako do solarne energije u vlastitom domu

By Novosti, Uncategorized @hr No Comments

Zbog vremenske prognoze i mogućnosti padalina, događaj “Zagledaj se u Sunce” mijenja datum održavanja – vidimo se 17. lipnja u Čakovcu!

12. svibnja 2023. – Zelena energetska zadruga (ZEZ) i Astronomsko društvo VEGA u suradnji s Gradom Čakovcem pozivaju građane na edukativni događaj “Zagledaj se u Sunce” o Suncu i solarnim elektranama koji će se održati 17. lipnja na Trgu Republike i u Zgradi Scheier. Kroz predavanja, demonstraciju rada solarnog sustava, ali i mogućnost da uz pomoć posebnog teleskopa iskuse promatranje Sunca, građani će na ovom događaju naučiti više o solarnoj energiji.

“Interes građana za solarnom energijom je izrazito porastao, no u razumijevanju mogućnosti koje nudi uglavnom su prepušteni sebi. Događaj “Zagledaj se u Sunce” omogućuje im da o tome nauče više na interaktivan način i uz podršku stručnjaka, kao i da se upoznaju s digitalnim sadržajima uz pomoću kojih mogu dodatno produbiti svoje znanje i vještine u području solarne energije.” objasnili su organizatori.

“Zagledaj se u Sunce” započet će aktivnostima na Trgu Republike koje će građanima omogućiti da popiju kavu kuhanu uz pomoć solarnog sustava, zagledaju se u Sunce kroz poseban teleskop, upoznaju digitalni tečaj Solarna pismenost i savjetuju se o realizaciji solarne elektrane na vlastitom krovu. Paralelno s ovim aktivnostima, u Zgradi Scheier stručni tim Zelene energetske zadruge i Astronomskog društva VEGA održat će predavanja o Suncu, solarnoj energiji i zračenju te procesu realizacije i korištenju solarnih elektrana u obiteljskim kućama.

Događaj “Zagledaj se u Sunce” dio je niza aktivnosti projekta “SOL4ALL – Community-Led Solarization” kojima Zelena energetska zadruga uz podršku Google.org-a doprinosi povećanju znanja i vještina građana u području solarne energije. Događaj je ujedno dio projekta “Dobra energija – Solarna energija za energetsku tranziciju” u sklopu kojeg će Grad Čakovec u tijeku 2023. na Gradskim bazenima Marija Ružić realizirati svoju prvu solarnu elektranu na javnom objektu.

“Dugoročno, želimo dati doprinos povećanju korištenja ogromnog potencijala solarne energije u Hrvatskoj, ali i potaknuti građane na daljnju edukaciju i korištenje prilika za zapošljavanje na brzorastućem tržištu solarne energije.” istaknuli su organizatori.

Pozivaju se svi građani zainteresirani za predavanja u sklopu događaja da se predbilježe za sudjelovanje putem obrasca: https://forms.gle/PmV5XntrLeSfGmmm6

Program događaja “Zagledaj se u Sunce”

 • 09 – 13  Sunčani dnevni boravak – Trg Republike
  • Promatranje Sunca kroz posebni solarni teleskop
  • Demonstracija mobilnog solarnog sustava i upoznavanje sa komponentama solarne elektrane
  • Testiranje znanja o solarnoj energiji kroz tečaj Solarna pismenost
  • Izrada okvirnog izračuna investicije u vlastitu solarnu elektranu
  • Solarna kava
 • 10:30 – 11:30 Predavanje Astronomskog društva VEGA o solarnoj energiji, zračenju i Suncu – Zgrada Scheier
 • 11:30 Podjela potvrda o polaganju tečaja Solarna pismenost
 • 12:00 – 13:30 Predavanje Zelene energetske zadruge “Kako do vlastite solarne elektrane?” – Zgrada Scheier

Zajedno za zelenu Europu

Projekt „Dobra energija – Solarna energija za energetsku tranziciju“ financiraju Island, Lihtenštajn i Norveška putem Financijskog mehanizma Europskog gospodarskog prostora (EGP) 2014.–2021. uz nacionalno sufinanciranje Republike Hrvatske u iznosu od 1,1 milijun EUR bespovratnih sredstava u okviru Programa „Energija i klimatske promjene”. Cilj projekta je povećati proizvodnju energije iz obnovljivih izvora u Hrvatskoj.

Pokrenut otvoreni postupak javne nabave izvođenja radova u sklopu projekta Dobra energija SEET u Istarskoj županiji

Pokrenut otvoreni postupak javne nabave izvođenja radova u sklopu projekta Dobra energija SEET u Istarskoj županiji

By Novosti, Uncategorized @hr No Comments
Pokrenut otvoreni postupak javne nabave izvođenja radova u sklopu projekta Dobra energija SEET u Istarskoj županiji

Istarska županija koja je ujedno i nositelj projekta “Dobra energija – SEET” pokrenula je otvoreni postupak javne nabave izvođenja radova “Nabava i postavljanje četiri (4) solarne elektrane u sklopu projekta „Dobra energija – solarna energija za energetsku tranziciju (Dobra energija SEET)“.

Ovim pilot projektima planira se:

 • Ugradnja fotonaponske elektrane instalirane snage 55,06 kWp na Osnovnu školu Vodnjan s procijenjenom vrijednošću nabave od 53.356,67 eura,
 • Ugradnja fotonaponske elektrane instalirane snage 54,6 kWp na Industrijsko obrtničku školu Pula s procijenjenom vrijednošću nabave od 58.732,08 eura,
 • Ugradnja fotonaponske elektrane instalirane snage 29,58 kWp na Školu za turizam i ugostiteljstvo – sportska dvorana s procijenjenom vrijednošću nabave od 32.786,89 eura,
 • Ugradnja fotonaponske elektrane instalirane snage 63,70 kWp na Talijansku srednju školu Dante Alighieri – sportska dvorana s procijenjenom vrijednošću od 60.844,71 eura.

Ukupna procijenjena vrijednost nabave je 205.720,35 eura (bez PDV-a), a krajnji rok za dostavu ponuda je 28. travnja 2023. godine u 11:00.

Dokumentacija o nabavi s pripadajućim prilozima nalazi se na Elektroničkom oglasniku javne nabave s datumom objave 11. travnja 2023. godine.

Gradovi Dobre energije okupili su se u projektu s Istarskom županijom na čelu sa zajedničkim ciljem da koordiniranim djelovanjem na svojem teritoriju povećaju proizvodnju energije iz obnovljivih izvora.

Instalacijom 22 FNE na krovovima javnih zgrada Dobra energija SEET povećava stupanj iskorištenosti energije sunca, doprinosi Ishodu 2 poziva povećanjem proizvodnje iz energije sunca za 1.163,696 MWh godišnje te smanjenjem emisija CO2 za 233,479 tona godišnje. Do 2030. godine predviđeno je priključenje oko 768 MW u FN projektima, gdje se oko 350 MW odnosi na integrirane FN projekte. Realizacijom ulaganja u FNE Dobra energija SEET će provedbom 22 pilot projekta taj cilj učiniti bližim za 0,993 MW.

Dobra energija SEET naglasak stavlja na energetsku neovisnost i teži potaknuti ciljne skupine na aktivnu ulogu u energetskoj tranziciji koju će postići ulaganjem u solarne elektrane.

O solarnoj energiji u gradu nafte

By Novosti, Uncategorized @hr

Važnost povećanja udjela energije iz obnovljivih izvora u svom energetskom miksu prepoznaje i grad koji je zbog izvora nafte poznat kao crno zlato Moslavine. Grad Ivanić-Grad je prvu solarnu elektranu na javnom objektu ugradio u 2021., a kroz projekt Dobra energija – Solarna energija za energetsku tranziciju (SEET) osigurat će dodatnih 11.

Upravo je Ivanić-Grad 30. i 31. ožujka još jednom okupio partnere projekta Dobra energija – SEET: Istarsku županiju, Istarsku Regionalnu Energetsku Agenciju – IRENA, Zelenu energetsku zadrugu, Grad Cres, Grad Čakovec, Grad Poreč, Grad Pulu, Grad Zaprešić te bilateralne partnere Greenstat i Seed Forum Global. Prisutne je tom prilikom pozdravio Dražen Hlad, pročelnik Upravnog odjela za komunalno gospodarstvo, prostorno planiranje, gospodarstvo i poljoprivredu Grada Ivanić-Grada.

Projektni sastanak bio je u službi analize stanja provedbe projektnih aktivnosti i instalacije predviđene 22 solarne elektrane. Zaključeno je kako provedba projekta uspješno napreduje – prve instalacije solarnih elektrana očekuju se u Zaprešiću i Čakovcu tijekom proljeća.

U iščekivanju instalacije prvih solarnih elektrana projekta Dobra energija – SEET, partneri su se upoznali s iskustvom realizacije prve solarne elektrane u Ivanić-Gradu, one Veleučilišta Ivanić-Grad. Solarna elektrana instalirane snage 20,4 kWp puštena je u pogon početkom 2022. godine i zadovoljava ukupne potrebe Veleučilišta za električnom energijom. Solarne elektrane predviđene za realizaciju u Ivanić-Gradu projektom Dobra energija – SEET uključuju objekte dječjih vrtića Tratinčica, Vjeverica, Livada, Suncokret, Modularnog drvno-tehnološkog poduzetničkog inkubatora, Komunalnog centra d.o.o. i Javne vatrogasne postrojbe, Spomen doma Alojz Vulinec, Društvenog doma Posavski Bregi, Kuglane – SP Zelenjak i Svlačionice – SP Zelenjak. Ukupna instalirana snaga iznosit će 148 kWp.

Projekt Dobra energija – SEET financiraju Island, Lihtenštajn i Norveška putem Financijskog mehanizma Europskog gospodarskog prostora (EGP) 2014.–2021. uz nacionalno sufinanciranje Republike Hrvatske u iznosu od 1,1 milijun EUR bespovratnih sredstava u okviru Programa „Energija i klimatske promjene”.