Skip to main content
Category

About

Grad Cres

By About

Cresko-lošinjski arhipelag cilja na potpunu dekarbonizaciju svojega energetskog sustava do 2040. godine. To će se djelomično postići izgradnjom solarnih elektrana u vlasništvu zajednice.

Grad Cres od samog je početka pokretanja inicijative „Čista energija za EU otoke“ 2017. godine uključen u razne aktivnosti kojima se pripremao izbor otočnih zajednica koje će biti predvodnice u tranziciji prema čistoj energiji. Nakon provedenog natječaja cresko-lošinjsko otočje izabrano je 2019. godine među šest pilot-otoka u EU-u. Upravo je cresko-lošinjsko otočje prvo pripremilo svoj program energetske tranzicije, a ostvario ga je tim okupljen oko Otočne razvojne agencije. Prema tom strateškom dokumentu, cresko-lošinjski arhipelag cilja na potpunu dekarbonizaciju svojega energetskog sustava do 2040. godine. To će se djelomično postići izgradnjom solarnih elektrana u vlasništvu zajednice, uz niz drugih mjera.

Prostornim planom Grada Cresa predviđene su tri lokacije za izgradnju solarnih elektrana. Izgradnja tada najveće solarne elektrane u Hrvatskoj započela je 2020. godine, a godišnje će proizvoditi oko 8,5 GWh. Za drugu elektranu također postoji zainteresirani investitor, dok će treću snage 500 kW graditi Energetska zadruga „Apsyrtides“ osnovana 2021. godine. U zadrugu se u početku uključilo 29 osnivača, 20 fizičkih i 9 pravnih osoba, te je jedinstvena u Hrvatskoj upravo po tome što uključuje dva grada, Cres i Mali Lošinj, javne institucije, akademsku zajednicu, udruge, poduzetnike i tvrtke, ali i građane. Prvi zadatak zadruge bio je prikupljanje sredstava za kupnju zemljišta za izgradnju sunčane elektrane. U manje od tri tjedna Energetska zadruga prikupila je i više od ciljanih 65 000 eura za otkup zemljišta i pripremu projektne dokumentacije. Prikupljeno je čak 100 tisuća eura uloga, a u zadrugu su primljena 23 nova člana.

Grad Cres u projektu „Dobra energija – SEET“

Unutar projekta „Dobra energija – SEET“ Grad Cres postavit će solarnu elektranu snage 20 kW na zgradu Dječjeg vrtića Girice.

Solarna elektrana Dječji vrtić Girice

• Snaga: 22,80 kWp
• Smanjenje CO2: 6,585 t/god.

Voditelj projekta za Grad Cres:

Marko Ferlora
marko.ferlora@cres.hr

Grad Čakovec

By About

Grad Čakovec posvetio se širenju svijesti o potrebi za energetskom neovisnosti i informiranju građana o potencijalnim izvorima sufinanciranja instalacije solarnih elektrana.

Grad Čakovec daje svoj doprinos energetskoj tranziciji na više polja. Uz energetske obnove javnih zgrada i gradske uprave, organizator je javnih tribina i predavanja za građane na temu obnovljivih izvora energije, osobito solarne energije. Grad Čakovec posvetio se širenju svijesti o potrebi za energetskom neovisnosti i informiranju građana o potencijalnim izvorima sufinanciranja instalacije solarnih elektrana. Tako će Grad Čakovec poticati daljnja ulaganja u solarnu energiju instaliranjem više solarnih elektrana na objektima javne namjene.

Grad Čakovec u projektu „Dobra energija – SEET“

U okviru projekta „Dobra energija – Solarna energija za energetsku tranziciju” Grad Čakovec ugradit će solarnu elektranu kapaciteta 220 kW na javni objekt Gradskih bazena „Marija Ružić“.

Solarna elektrana Bazeni – Gradski bazeni Marija Ružić

• Snaga: 220 kW
• Smanjenje CO2: 42,48 t/god.

Voditeljica projekta za Grad Čakovec:

Aleksandra Ličanin
aleksandra.licanin@cakovec.hr

Istarska Županija – Regione Istriana

By About

Pokrenuta je izrada procjena solarnih potencijala za skoro sve zgrade u vlasništvu Istarske županije – Regione Istriana  s ciljem postavljanja solarnih elektrana. 

Istarska županija – Regione Istriana u svojim strateškim dokumentima pridaje veliku važnost energetskoj održivosti i energetskoj učinkovitosti. Pokrenuta je izrada procjena solarnih potencijala za skoro sve zgrade u vlasništvu Istarske županije – Regione Istriana s ciljem postavljanja solarnih elektrana kako bi se smanjila ovisnost o sve skupljoj energiji. Planira se sustavno graditi solarne elektrane po principu da je najveći potrošač prvi, a sam model financiranja uvjetovat će namjena zgrade.

Istarska županija – Regione Istriana u projektu Dobra energija – SEET

Tijekom projekta „Dobra energija – SEET“ Istarska županija – Regione Istriana planira postaviti četiri solarne elektrane na školama, tri u Puli i jednu u Vodnjanu. Snaga elektrana bit će od 30 kW na najmanjoj do 64 kW na najvećoj elektrani, ovisno o potrebama samih zgrada na koje se ugrađuju.

Solarna elektrana OŠ Vodnjan

• Snaga: 55,06 kWp
• Smanjenje CO2: 12,125 t/god.

Solarna elektrana Industrijsko-obrtnička škola Pula

• Snaga: 55,06 kWp
• Smanjenje CO2: 12,125 t/god.

Solarna elektrana Sportska dvorana ŠTUT

• Snaga: 29,58 kWp
• Smanjenje CO2: 4,739 t/god.

Solarna elektrana TSŠ Dante Alighieri

• Snaga: 63,7 kWp
• Smanjenje CO2: 13,764 t/god.

Voditelj projekta za Istarsku županiju – Regione Istriana:

Grad Ivanić-Grad

By About

Sudjelovanje u projektu „Dobra energija – SEET“ dio je šireg koncepta Solar City Ivanić-Grad čiji je cilj uvesti mjere energetske učinkovitosti u javnim objektima u vlasništvu Grada Ivanić-Grada. 

Projekt Solar City započeo je 2020. godine kada je pokrenut proces projektiranja solarnih elektrana i dizalica topline na 20 javnih gradskih objekata. S obzirom na specifičnosti svakog objekta, dosad je izrađeno 17 elektrotehničkih projekata solarnih elektrana i 20 strojarskih projekata podizanja energetske učinkovitosti sustava grijanja, hlađenja i pripreme tople vode. Ukupna procijenjena vrijednost izvođenja projektiranih sustava energetske učinkovitosti iznosi više od 20 milijuna kuna. Obuhvaćeni su objekti dječjih vrtića, društvenih domova, sportski objekti, poduzetnički inkubator i dr. Ukupna snaga svih projektiranih solarnih elektrana iznosi 360 kilovata.

Dosad je proveden i jedan pilot-projekt fotonaponske elektrane ukupne snage 17 kilovata na Visokoj školi ukupne vrijednosti 250 000 kn koji je sufinanciran sredstvima Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost.

Grad Ivanić-Grad u projektu „Dobra energija – SEET“

Putem projekta „Dobra energija – SEET“ sufinancira se postavljanje fotonaponskih elektrana ukupne instalirane snage 148 kWp na 9 javnih objekata. Ukupna vrijednost projekta za Grad Ivanić-Grad je 1 862 648,16 kn, a ukupna potpora iznosi 1 096 806,73 kn (sufinancirano je 59 % ukupne vrijednosti).

Solarna elektrana Dječji vrtić Tratinčica

• Snaga: 12,24 kWp
• Smanjenje CO2: 4,76 t/god.

Solarna elektrana Dječji vrtić Vjeverica

• Snaga: 6,12 kWp
• Smanjenje CO2: 2,03 t/god.

Solarna elektrana Dječji vrtić Livada

• Snaga: 42,16 kWp
• Smanjenje CO2: 16,07 t/god.

Solarna elektrana Dječji vrtić Suncokret

• Snaga: 24,48 kWp
• Smanjenje CO2: 9,22 t/god.

Solarna elektrana Modularni drvno-tehnološki poduzetnički inkubator

• Snaga: 14,28 kWp
• Smanjenje CO2: 5,07 t/god.

Solarna elektrana Komunalni centar d.o.o. i Javna vatrogasna postrojba

• Snaga: 24,48 kWp
• Smanjenje CO2: 8,68 t/god.

Solarna elektrana Spomen dom Alojz Vulinec

• Snaga: 10,88 kWp
• Smanjenje CO2: 4,3 t/god.

Solarna elektrana Društveni dom Posavski Bregi

• Snaga: 6,4 kWp
• Smanjenje CO2: 6,57 t/god.

Solarna elektrana Kuglana – SP Zelenjak

• Snaga: 7,2 kWp
• Smanjenje CO2: 6,12 t/god.

Solarna elektrana Svlačionice – SP Zelenjak

• Snaga: 4 kWp
• Smanjenje CO2: 3,4 t/god.

Voditelj projekta za Grad Ivanić-Grad:

Grad Poreč-Parenzo

By About

U proteklih 9 godina na području Grada Poreča-Parenzo implementirano je više od 40 projekata u području održivog razvoja.

Grad Poreč-Parenzo odavno je prepoznao održivi razvoj kao imperativ 21. stoljeća. Slijedeći svoju viziju energetski osviještenoga europskog grada još je 2012. godine, postavši potpisnikom Sporazuma Gradonačelnika (engl. Covenant of Mayors), započeo predanu borbu protiv klimatskih promjena. Grad je 2013. izradio Akcijski plan energetski održivog razvoja (SEAP) za razdoblje od 2013. do 2020. godine, obvezavši se smanjiti emisije CO2 na svojem području za 20 %. Već 2016. postaje potpisnikom i Novog integriranog Sporazuma Gradonačelnika za klimu i energiju (engl. New integrated Covenant of Mayors for Climate and Energy), obvezujući se na provedbu mjera i aktivnosti kojima će se u razdoblju do 2030. godine smanjiti emisija CO2 za 40 %, kao i na provedbu mjera prilagodbe i povećanja otpornosti na klimatske promjene, istodobno izradivši i Akcijski plan energetski i klimatski održivog razvoja (SECAP) i Strategiju prilagodbe klimatskim promjenama za razdoblje od 2020. do 2030. godine.

O dugogodišnjoj posvećenosti Grada Poreča-Parenzo tranziciji na obnovljivu energiju svjedoči projekt Sunčane elektrane Grada Poreča u sklopu kojeg su na ukupno 8 objekata javne namjene (škole, vrtići, sportske dvorane i sl.) 2015. godine postavljena solarna postrojenja za proizvodnju električne energije te solarna postrojenja za proizvodnju toplinske energije ukupne nazivne snage 100 kW. Do danas porečke solarne elektrane bilježe 1 070 000 kWh proizvedene „zelene“ električne energije.

Dvije godine zaredom, 2017. i 2018., u sklopu konferencije Pametni gradovi u Republici Hrvatskoj Grad Poreč-Parenzo dobio je nagrade „Pametni Grad“ u kategoriji pametnije energetike i okoliša, a Greenpeace ga u svojem djelovanju spominje kao najproaktivniji grad na Jadranskoj obali.

Grad Poreč-Parenzo u projektu „Dobra energija – SEET“

Dom za starije i nemoćne osobe Poreč javna je ustanova koja je centar sustavne skrbi Grada Poreča kao lokalne zajednice za građane starije životne dobi, s ciljem podizanja njihove kvalitete života, pružanjem zdravstvene, socijalne i psihološke pomoći i podrške starijim sugrađanima. Provedba aktivnosti projekta „Dobra energija – SEET“ uključuje postavljanje solarne elektrane nazivne snage 55 kW na krov ovog objekta.

Uz 8 postojećih elektrana postavljenih na objekte javne namjene još 2015. godine, ovo će biti deveta solarna elektrana, čime će ukupno instalirani kapacitet solarnih elektrana na području Grada Poreča-Parenzo doseći brojku od 155 kW.

Solarna elektrana Dom Poreč

• Snaga: 55 kWp
• Smanjenje CO2: 9,828 t/god.

Voditeljica projekta za Grad Poreč-Parenzo:

Gordana Lalić
gordana.lalic@porec.hr

Grad Pula-Pola

By About

Grad Pula-Pola već je niz godina usmjeren na održivi razvoj i zelena rješenja te ulaže znatne napore i planiranja u solarna rješenja. Grad ujedno provodi edukativne i informativne kampanje o obnovljivim izvorima energije i energetskoj učinkovitosti.

U 2018. godini izrađena je analiza potencijalnog kapaciteta za korištenje obnovljivih izvora energije, odnosno za primjenu solarnih elektrana na krovovima javnih zgrada u Puli. Cilj ovog istraživanja bio je definirati koje javne zgrade imaju potencijal za ekonomski opravdanu ugradnju solarnih elektrana na krovnoj površini. Analizirani su ekonomski i tehnološki aspekti za ugradnju solarnih tehnologija na sedamnaest objekata.

Tijekom 2021. i 2022. ujedno je provedena kampanja Sunčana utičnica kojom je ispitan interes građana za ugradnju solarnih elektrana na obiteljske kuće te su građani i poduzetnici informirani o prednostima i procesu ugradnje solarnih elektrana.

Akcijskim planom energetske učinkovitosti Grada Pule-Pole 2022. – 2024. ujedno je predviđeno sljedeće:

  • Ugradnja solarne elektrane na krov Doma sportova „Mate Parlov“ (436,8 kWp)
  • Ugradnja solarnih elektrana na krovove zgrada u kojima svoje djelatnosti obavlja Pula Herculanea d.o.o.
    • Radiona Koceić (75 kWp)
    • Zgrada Uprave u kojoj su smješteni uredski prostori Pula Herculanee d.o.o. (125 kWp)
  • Izrada dokumentacije za povećanje energetske učinkovitosti i solarizaciju javnih zgrada u vlasništvu Grada Pule-Pole
    • Izradit će se analiza mogućih mjera energetske učinkovitosti za građevinu bivše vojarne Rojc radi optimizacije investicije, a u planskom razdoblju izradit će se i projektna dokumentacija za postavljanje fotonaponskih panela.
  • Sufinanciranje projektne dokumentacije i instalacije fotonaponskih sustava na obiteljskim kućama.

Grad Pula-Pola u projektu „Dobra energija – SEET“

Grad Pula-Pola osigurat će dvije solarne elektrane putem projekta „Dobra energija – SEET“, za Osnovnu školu Veli Vrh i Osnovnu školu Vidikovac.

Solarna elektrana Osnovna škola Veli Vrh

• Snaga: 50 kWp
• Smanjenje CO2: 59,012 kg/god.

Solarna elektrana Osnovna škola Vidikovac

• Snaga: 30 kWp
• Smanjenje CO2: 40,046 kg/god.

Voditeljica projekta za Grad Pula-Pola:

Antonija Babić
antonija.babic@pula.hr

Grad Zaprešić

By About

Grad Zaprešić kontinuirano radi na projektima kojima dokazuje jasan strateški smjer prema održivom razvoju, kao i brigu za okoliš.

Kada je riječ o korištenju obnovljivih izvora energije, među važnim projektima je nedavno otvorena sportska dvorana Osnovne škole Antuna Augustinčića čija je posebnost fotonaponska elektrana snage 98,5 kW postavljena na krovu, a proizvedena struja koristi se za hlađenje, grijanje i rasvjetu. Solarni kolektori koji služe za grijanje vode ugrađeni su i na samu školu te sportsku dvoranu Športsko-rekreacijskog centra.

U tijeku je izrada projektne dokumentacije za postavljanje solarnih elektrana na zgradu kuglane te zgradu javne namjene koja započinje obnovu zbog šteta nastalih u potresu, a u kojoj su smješteni sud, zemljišnoknjižni odjel i katastarski ured.

Također se u sklopu INTERREG Danube projekta CSSC Lab, koji koordinira REGEA i partner je Zagrebačka županija, planira izgradnja demonstracijskog centra za integrirana rješenja opskrbe toplinskom energijom iz obnovljivih izvora te je u tu svrhu odabrana lokacija kod Srednje škole Ban Josip Jelačić. S obzirom na tendencije rasta cijene prirodnog plina, namjera suradnje Grada Zaprešića, Zagrebačke županije, HEP-Toplinarstva i REGEA-e jest spojiti srednju školu na sustav centraliziranog grijanja i izgraditi solarno polje za proizvodnju toplinske energije.

Spoj škole na sustav centraliziranog grijanja osigurat će stabilan i siguran izvor energije s predvidljivim cijenama i tendencijom smanjenja emisija stakleničkih plinova.

Ostvarenje ovakvog solarnog polja osigurat će Zagrebačkoj županiji i Gradu Zaprešiću stabilizaciju troškova grijanja u cjelokupnom sustavu centraliziranog grijanja unatoč fluktuacijama cijena prirodnog plina na globalnom tržištu, što će sigurno rezultirati povećanim zadovoljstvom građana koji će se tom uslugom koristiti. Takvo će solarno polje biti tek drugi primjer ovakve tehnologije u Hrvatskoj te prvi ovakve veličine, a uspješna demonstracija te tehnologije omogućit će provedbu ovog pristupa i u drugim sustavima.

Grad Zaprešić u projektu „Dobra energija – SEET“

U sklopu projekta „Dobra energija – Solarna energija za energetsku tranziciju” u planu je ugradnja solarnih elektrana na tri objekta.

Izvršenjem ovog projekta Grad Zaprešić imat će ukupno četiri instalirane solarne elektrane na gradskim objektima (prošle godine postavljena na sportskoj dvorani OŠ Antuna Augustinčića), ukupne proizvodnje električne energije od 330,3 kW.

Solarna elektrana Zgrada Gradske uprave

• Snaga: 71,42 kW
• Smanjenje CO2: 18.052,89 t/god.

Solarna elektrana Dječji vrtić Vrtuljak

• Snaga: 85,60 kW
• Smanjenje CO2: 22.048,66 t/god.

Solarna elektrana Osnovna škola Ljudevita Gaja

• Snaga: 74,78 kW
• Smanjenje CO2: 17.784 t/god.

Voditelj projekta za Grad Zaprešić:

Tin Slatković
tslatkovic@zapresic.hr

Solarna energija za građane

By About

Građani trebaju aktivno sudjelovati u tranziciji gradova i lokalnih zajednica na obnovljivu energiju. Zato su važan dio projekta „Dobra energija – SEET“ aktivnosti osnaživanja građana za ulaganje u solarnu energiju i njezino korištenje.

Uz obnovljivu, dobra energija podrazumijeva i građansku energiju – energiju koja je u vlasništvu i/ili suvlasništvu te čije dobrobiti uživaju građani. Projekt „Dobra energija – SEET“ doprinosi energetskoj neovisnosti gradova i lokalnih zajednica poticanjem građana na aktivno sudjelovanje u tranziciji na obnovljivu energiju. Korištenje solarne energije kroz vlastitu solarnu elektranu te ulaganje u obnovljive izvore energije putem energetske zajednice neke su od mogućnosti za aktivno sudjelovanje građana na tržištu električne energije.

Unutar hrvatskoga zakonskog okvira, građani mogu biti vlasnici vlastite solarne elektrane u modelu korisnika postrojenja za samoopskrbu koji potiče kućanstvo da iz solarne elektrane zadovolji vlastite potrebe za električnom energijom. Drugi je model krajnji kupac s vlastitom proizvodnjom, a namijenjen je vlasnicima većih solarnih elektrana za tržišnu proizvodnju električne energije. Građani se također mogu povezati u skupinu aktivnih kupaca. Ovaj se naziv upotrebljava za zajedničke potrošače električne energije gdje najmanje dvoje potrošača surađuje i dijeli proizvedenu električnu energiju iz solarne elektrane koja se nalazi na zajedničkom objektu, poput stambene zgrade.

Građani se mogu udružiti u energetske zajednice koje su u hrvatskom zakonskom okviru pravna osoba čija se organizacija temelji na dobrovoljnom i otvorenom sudjelovanju te je pod stvarnom kontrolom članova ili vlasnika udjela, a koji mogu biti fizičke osobe, javna tijela, mala poduzeća i dr. Svrha takvih zajednica mora biti pružanje okolišne, gospodarske ili socijalne koristi svojim članovima, vlasnicima udjela ili lokalnim područjima na kojima djeluje, a ne stvaranje financijske dobiti. Energetske zajednice mogu sudjelovati u gotovo svim aktivnostima povezanima s proizvodnjom i korištenjem električne energije. Građani mogu osnovati i zajednice obnovljivih izvora energije koje se bave širenjem i lokalnim korištenjem svih oblika obnovljivih izvora energije.

Saznajte više o građanskoj energiji.

Projektom „Dobra energija – SEET“ u vaš grad donosimo prilike za informiranje o ulaganju i korištenju solarne energije u vlastitom domu i lokalnoj zajednici.

Zelena energetska zadruga, vodeća hrvatska organizacija za građansku energiju i jedan od partnera projekta „Dobra energija – SEET“ održat će u Cresu, Čakovcu, Ivanić-Gradu, Poreču, Puli, Vodnjanu i Zaprešiću informativna predavanja o procesu realizacije i korištenju solarne elektrane za obiteljsku kuću. To će ujedno biti prilika da saznate više o mogućnostima udruživanja kroz energetske zajednice i zajednice obnovljivih izvora energije za ulaganje u lokalne projekte obnovljivih izvora energije.

U sklopu javnih objekata na koje će biti ugrađene solarne elektrane, u gradovima partnerima projekta „Dobra energija – SEET“ uspostavit će se i Mjesta dobre energije. Ovi punktovi za informiranje omogućit će građanima obilazak i edukaciju o principu rada solarnih elektrana na javnim zgradama, ali i prilikama za ostvarenje takvih projekata udruživanjem sa sugrađanima putem inicijativa građanske energije. Mjesta dobre energije tako će biti prilika za naučiti kako svatko od nas može postati dio energetske tranzicije i razvoja zelene Europe.

Projekt „Dobra energija – SEET“ odgovara i na potrebu za razvojem kapaciteta koji će omogućiti tranziciju na obnovljivu energiju. U sklopu projekta održat ćemo edukacije za instalatere i druge osobe tehničke struke s ciljem nadogradnje vještina za instalaciju solarnih elektrana i razumijevanje administrativnog procesa koji građani moraju proći kako bi realizirali vlastitu solarnu elektranu. To će uključivati i promicanje zanimanja instalatera fotonaponskih sustava učenicima tehničkih strukovnih škola u gradovima partnerima projekta.

O projektu

By About

Unatoč bogatom potencijalu solarne energije u našoj zemlji, u ukupnom energetskom miksu Hrvatske tek je oko 0,5 % električne energije iz Sunca. Projektom „Dobra energija – Solarna energija za energetsku tranziciju (SEET)“ cilj nam je povećati proizvodnju energije iz obnovljivih izvora u Hrvatskoj te smo usredotočeni upravo na solarnu energiju.

Projekt je posebno usmjeren na iskorištavanje potencijala solarne energije na području Hrvatske u cilju energetske neovisnosti i održivog razvoja hrvatskih gradova i lokalnih zajednica.

DOBRA ENERGIJA – Solarna energija za energetsku tranziciju (SEET)

Ukupna vrijednost:
1,4 milijuna EUR
Sufinanciranje:
1,1 milijun EUR bespovratnih sredstava
Trajanje:
svibanj 2022. – travanj 2024.

Na javnim objektima u 7 gradova 22 solarne elektrane ukupne snage 1 MW proizvodit će više od 1,2 milijuna MWh energije iz Sunca i doprinositi smanjenju gotovo 250 000 tona CO2 godišnje.

Povećat će se ekonomičnost i pojednostaviti proces ulaganja u sunčane elektrane na javnim objektima diljem Hrvatske u budućnosti uz pomoć preporuka za optimizaciju ulaganja koje će proizaći iz iskustva realizacije elektrana predviđenih projektom.

Građani će biti osnaženi aktivnije sudjelovati u tranziciji na obnovljivu energiju putem informativnih aktivnosti o solarnoj energiji za kućanstva u gradovima partnerima projekta.

Povećat će se spremnost za razvoj tržišta solarne energije prilikama za edukaciju postojećih instalatera i djelatnika tehničke struke te osnaživanjem mladih za stjecanje kvalifikacija u području obnovljivih izvora energije, a posebno za instalaciju solarnih elektrana.

Suradnjom s bilateralnim partnerima otvorit će se prostor za prijenos znanja o razvoju tržišta solarne energije.

Povećanje proizvodnje energije iz obnovljivih izvora čini vrijednu investiciju u poboljšanje kvalitete života i održivi razvoj hrvatskih gradova i lokalnih zajednica. Ono će ih ujedno učiniti energetski neovisnijima, a time i otpornijima na društvene i okolišne promjene i krize.

„Dobra energija – SEET“ doprinosi ostvarenju ciljeva Strategije niskougljičnog razvoja Republike Hrvatske do 2030. s pogledom na 2050., Integriranog nacionalnog energetskog i klimatskog plana za Republiku Hrvatsku i plana Europske unije za zelenu tranziciju “Spremni za 55%”.

Projekt „Dobra energija – SEET“ rezultat je prethodne suradnje, dugogodišnjeg promišljanja i aktivnog djelovanja partnera koje okuplja u području tranzicije na obnovljive izvore energije, povećanja energetske učinkovitosti te ublažavanja i prilagodbe na klimatske promjene.